Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 551 663 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 658 800 368 877 39 986 3 400 000 84 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Sivilingeniør E J Wiig AS 100,00% 62 70 -11,43%
 
TOTALT: Alle selskap   62 70 -11,43%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Sivilingeniør E J Wiig AS 7 115 62,28% 62 7 053 62,07%
 
TOTALT: Alle selskap 7 115 62,28% 62 7 053 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Sivilingeniør E J Wiig AS 7 115 62 7 053
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
62 -10,00% 7 109
 
  -30,00% 7 096
 
  -50,00% 7 084
 
  -70,00% 7 072
 
  -100,00% 7 053

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter7.86413.781000000
NEG -42,9 %POS 100% - - - - - -
 
Bruttomargin3.9706.359000000
NEG -37,6 %POS 100% - - - - - -
 
EBITDA resultat2.9175.260-16-16-17-18-38-15
NEG -44,5 %POS 32 975,0 % - POS 5,9 %POS 5,6 %POS 52,6 %NEG -153,3 % -
 
Driftsresultat2.8364.894-16-16-17-18-38-15
NEG -42,1 %POS 30 687,5 % - POS 5,9 %POS 5,6 %POS 52,6 %NEG -153,3 % -
 
Kontantstrøm651-881-4-11169-140
POS 173,9 %NEG -21 925,0 %POS 63,6 %NEG -168,8 %POS 77,8 %POS 164,3 % - -
 
Kassebeholdning1.425319248252260246238252
POS 346,7 %POS 28,6 %NEG -1,6 %NEG -3,1 %POS 5,7 %POS 3,4 %NEG -5,6 % -
 
Sum egenkapital5.8534.757339388388380378394
POS 23,0 %POS 1 303,2 %NEG -12,6 % - POS 2,1 %POS 0,5 %NEG -4,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.