Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 635 392 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
101 200 527 384 58 808 948 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (559,52%) Kontantstrøm fra drift (-64,91%)
Resultat før skatt (554,33%) Driftsinntekter (-14,67%)
Driftsresultat (559,52%)
Kassebeholdning (1,81%)
Sum egenkapital (23,18%)
Bruttomargin (0,05%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Sjekkpunkt Norge AS 100,00% - 4 -100,00%
 
Autokompetanse AS 25,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 4
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Sjekkpunkt Norge AS 3 444 64,03% - 3 444 64,03%
 
Autokompetanse AS
 
TOTALT: Alle selskap 3 444 64,03% - 3 444 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Sjekkpunkt Norge AS 3 444 - 3 444
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 444
 
  -30,00% 3 444
 
  -50,00% 3 444
 
  -70,00% 3 444
 
  -100,00% 3 444

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter12.66811.12811.38210.4977.5017.8196.3125.080
POS 13,8 %NEG -2,2 %POS 8,4 %POS 39,9 %NEG -4,1 %POS 23,9 %POS 24,3 % -
 
Bruttomargin6.2035.3714.5054.5732.7673.0932.8942.085
POS 15,5 %POS 19,2 %NEG -1,5 %POS 65,3 %NEG -10,5 %POS 6,9 %POS 38,8 % -
 
EBITDA resultat1.092996-101-288162989196-59
POS 9,6 %POS 1 086,1 %POS 64,9 %NEG -277,8 %NEG -83,6 %POS 404,6 %POS 432,2 % -
 
Driftsresultat1.092996-101-288162989196-59
POS 9,6 %POS 1 086,1 %POS 64,9 %NEG -277,8 %NEG -83,6 %POS 404,6 %POS 432,2 % -
 
Kontantstrøm1.097446-114434-597689-2460
POS 146,0 %POS 491,2 %NEG -126,3 %POS 172,7 %NEG -186,6 %POS 380,1 % - -
 
Kassebeholdning2.5851.5841.2971.3087961.1438911.178
POS 63,2 %POS 22,1 %NEG -0,8 %POS 64,3 %NEG -30,4 %POS 28,3 %NEG -24,4 % -
 
Sum egenkapital2.6991.8621.1051.1341.3521.241528387
POS 45,0 %POS 68,5 %NEG -2,6 %NEG -16,1 %POS 8,9 %POS 135,0 %POS 36,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000100
- - - - POS 100,0 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.