Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Sjekkpunkt Norge AS 100,00% 11 93 -88,17%
 
Autokompetanse AS 25,00% 21 18 16,67%
 
TOTALT: Alle selskap   11 98 -88,72%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Sjekkpunkt Norge AS 1 862 48,25% 11 1 851 48,10%
 
Autokompetanse AS 530 98,70% 21 509 98,64%
 
TOTALT: Alle selskap 2 392 54,41% 32 2 360 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Sjekkpunkt Norge AS 1 862 11 1 851
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
11 -10,00% 1 861
 
  -30,00% 1 859
 
  -50,00% 1 857
 
  -70,00% 1 854
 
  -100,00% 1 851

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter10.4977.5017.8196.3125.0804.4824.3675.169
POS 39,9 %NEG -4,1 %POS 23,9 %POS 24,3 %POS 13,3 %POS 2,6 %NEG -15,5 % -
 
Bruttomargin4.5732.7673.0932.8942.0852.1782.3792.224
POS 65,3 %NEG -10,5 %POS 6,9 %POS 38,8 %NEG -4,3 %NEG -8,4 %POS 7,0 % -
 
EBITDA resultat-288162989196-599595175
NEG -277,8 %NEG -83,6 %POS 404,6 %POS 432,2 %NEG -162,1 % - NEG -45,7 % -
 
Driftsresultat-288162989196-599595175
NEG -277,8 %NEG -83,6 %POS 404,6 %POS 432,2 %NEG -162,1 % - NEG -45,7 % -
 
Kontantstrøm434-597689-2461.372-695-1320
POS 172,7 %NEG -186,6 %POS 380,1 %NEG -117,9 %POS 297,4 %NEG -426,5 % - -
 
Kassebeholdning1.3087961.1438911.1789781.6751.780
POS 64,3 %NEG -30,4 %POS 28,3 %NEG -24,4 %POS 20,4 %NEG -41,6 %NEG -5,9 % -
 
Sum egenkapital1.1341.3521.2415283871.6291.5501.467
NEG -16,1 %POS 8,9 %POS 135,0 %POS 36,4 %NEG -76,2 %POS 5,1 %POS 5,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00100000
- POS 100,0 %NEG % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.