Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 034 232 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
74 800 520 603 69 329 1 369 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Sjekkpunkt Norge AS 100,00% 10 11 -9,09%
 
Autokompetanse AS 25,00% 18 21 -14,29%
 
TOTALT: Alle selskap   10 16 -38,46%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Sjekkpunkt Norge AS 2 699 50,69% 10 2 689 50,60%
 
Autokompetanse AS 537 85,78% 18 519 85,36%
 
TOTALT: Alle selskap 3 236 54,39% 28 3 208 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Sjekkpunkt Norge AS 2 699 10 2 689
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
10 -10,00% 2 698
 
  -30,00% 2 696
 
  -50,00% 2 694
 
  -70,00% 2 692
 
  -100,00% 2 689

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter11.38210.4977.5017.8196.3125.0804.4824.367
POS 8,4 %POS 39,9 %NEG -4,1 %POS 23,9 %POS 24,3 %POS 13,3 %POS 2,6 % -
 
Bruttomargin4.5054.5732.7673.0932.8942.0852.1782.379
NEG -1,5 %POS 65,3 %NEG -10,5 %POS 6,9 %POS 38,8 %NEG -4,3 %NEG -8,4 % -
 
EBITDA resultat-101-288162989196-599595
POS 64,9 %NEG -277,8 %NEG -83,6 %POS 404,6 %POS 432,2 %NEG -162,1 % - -
 
Driftsresultat-101-288162989196-599595
POS 64,9 %NEG -277,8 %NEG -83,6 %POS 404,6 %POS 432,2 %NEG -162,1 % - -
 
Kontantstrøm-114434-597689-2461.372-6950
NEG -126,3 %POS 172,7 %NEG -186,6 %POS 380,1 %NEG -117,9 %POS 297,4 % - -
 
Kassebeholdning1.2971.3087961.1438911.1789781.675
NEG -0,8 %POS 64,3 %NEG -30,4 %POS 28,3 %NEG -24,4 %POS 20,4 %NEG -41,6 % -
 
Sum egenkapital1.1051.1341.3521.2415283871.6291.550
NEG -2,6 %NEG -16,1 %POS 8,9 %POS 135,0 %POS 36,4 %NEG -76,2 %POS 5,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld00010000
- - POS 100,0 %NEG % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.