Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 21 822 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 14 219 7 603 0 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Skedsmo Bilservice AS 100,00% - 59 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 59 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Skedsmo Bilservice AS -167 inf% - -167 inf%
 
TOTALT: Alle selskap -167 inf% - -167 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Skedsmo Bilservice AS -167 - -167
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -167
 
  -30,00% -167
 
  -50,00% -167
 
  -70,00% -167
 
  -100,00% -167

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012
Driftsinntekter90702241.019528
POS 100%NEG -100,0 %NEG -78,0 %POS 93,0 % -
 
Bruttomargin7180203717349
POS 100%NEG -100,0 %NEG -71,7 %POS 105,4 % -
 
EBITDA resultat-88075-41-105
NEG %NEG -100,0 %POS 282,9 %POS 61,0 % -
 
Driftsresultat-88075-41-105
NEG %NEG -100,0 %POS 282,9 %POS 61,0 % -
 
Kontantstrøm200-11-370
POS 100%POS 100,0 %POS 70,3 % - -
 
Kassebeholdning11001111
POS 100% - NEG -100,0 % - -
 
Sum egenkapital-140-42-42-117-75
NEG -233,3 % - POS 64,1 %NEG -56,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.