Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 17 686 397 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 5 478 534 480 863 10 935 000 792 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Skill AS 100,00% 993 1 253 -20,75%
 
TOTALT: Alle selskap   993 1 253 -20,75%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Skill AS 17 426 35,15% 993 16 433 33,83%
 
TOTALT: Alle selskap 17 426 35,15% 993 16 433 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Skill AS 17 426 993 16 433
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
993 -10,00% 17 327
 
  -30,00% 17 128
 
  -50,00% 16 930
 
  -70,00% 16 731
 
  -100,00% 16 433

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter125.306116.965100.03690.39573.04454.60642.85534.689
POS 7,1 %POS 16,9 %POS 10,7 %POS 23,8 %POS 33,8 %POS 27,4 %POS 23,5 % -
 
Bruttomargin87.50680.81372.38761.63249.03035.08427.46921.359
POS 8,3 %POS 11,6 %POS 17,5 %POS 25,7 %POS 39,8 %POS 27,7 %POS 28,6 % -
 
EBITDA resultat6.2421.6373.3625.3552.7621.3142.6921.986
POS 281,3 %NEG -51,3 %NEG -37,2 %POS 93,9 %POS 110,2 %NEG -51,2 %POS 35,5 % -
 
Driftsresultat5.5939893.0505.1002.5079112.3201.645
POS 465,5 %NEG -67,6 %NEG -40,2 %POS 103,4 %POS 175,2 %NEG -60,7 %POS 41,0 % -
 
Kontantstrøm3.9505.628-7.1638.3722.9167.377-1.7680
NEG -29,8 %POS 178,6 %NEG -185,6 %POS 187,1 %NEG -60,5 %POS 517,3 % - -
 
Kassebeholdning18.56015.9899.77217.9659.9687.4838974.517
POS 16,1 %POS 63,6 %NEG -45,6 %POS 80,2 %POS 33,2 %POS 734,2 %NEG -80,1 % -
 
Sum egenkapital13.86412.16911.2299.5227.7296.6456.2876.873
POS 13,9 %POS 8,4 %POS 17,9 %POS 23,2 %POS 16,3 %POS 5,7 %NEG -8,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld000000750
- - - - - POS 100,0 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.