Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 15 786 684 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
565 1 989 570 195 750 13 600 500 299

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Skill AS 100,00% 1 253 1 294 -3,17%
 
TOTALT: Alle selskap   1 253 1 294 -3,17%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Skill AS 15 833 32,52% 1 253 14 580 30,74%
 
TOTALT: Alle selskap 15 833 32,52% 1 253 14 580 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Skill AS 15 833 1 253 14 580
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 253 -10,00% 15 708
 
  -30,00% 15 457
 
  -50,00% 15 207
 
  -70,00% 14 956
 
  -100,00% 14 580

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter116.965100.03690.39573.04454.60642.85534.68933.039
POS 16,9 %POS 10,7 %POS 23,8 %POS 33,8 %POS 27,4 %POS 23,5 %POS 5,0 % -
 
Bruttomargin80.81372.38761.63249.03035.08427.46921.35924.027
POS 11,6 %POS 17,5 %POS 25,7 %POS 39,8 %POS 27,7 %POS 28,6 %NEG -11,1 % -
 
EBITDA resultat1.6373.3625.3552.7621.3142.6921.9864.405
NEG -51,3 %NEG -37,2 %POS 93,9 %POS 110,2 %NEG -51,2 %POS 35,5 %NEG -54,9 % -
 
Driftsresultat9893.0505.1002.5079112.3201.6454.096
NEG -67,6 %NEG -40,2 %POS 103,4 %POS 175,2 %NEG -60,7 %POS 41,0 %NEG -59,8 % -
 
Kontantstrøm5.628-7.1638.3722.9167.377-1.768-3.3280
POS 178,6 %NEG -185,6 %POS 187,1 %NEG -60,5 %POS 517,3 %POS 46,9 % - -
 
Kassebeholdning15.9899.77217.9659.9687.4838974.5177.355
POS 63,6 %NEG -45,6 %POS 80,2 %POS 33,2 %POS 734,2 %NEG -80,1 %NEG -38,6 % -
 
Sum egenkapital12.16911.2299.5227.7296.6456.2876.8735.722
POS 8,4 %POS 17,9 %POS 23,2 %POS 16,3 %POS 5,7 %NEG -8,5 %POS 20,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000075024
- - - - POS 100,0 %NEG %POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.