Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 679 000 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
820 000 217 521 34 479 1 501 000 106 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Slipex Norge AS 100,00% 33 32 3,13%
 
TOTALT: Alle selskap   33 32 3,13%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Slipex Norge AS 2 910 70,80% 33 2 877 70,57%
 
TOTALT: Alle selskap 2 910 70,80% 33 2 877 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Slipex Norge AS 2 910 33 2 877
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
33 -10,00% 2 907
 
  -30,00% 2 900
 
  -50,00% 2 894
 
  -70,00% 2 887
 
  -100,00% 2 877

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter4.4994.2755.3893.9175.0336.2125.6495.162
POS 5,2 %NEG -20,7 %POS 37,6 %NEG -22,2 %NEG -19,0 %POS 10,0 %POS 9,4 % -
 
Bruttomargin2.6832.1612.3892.0642.3622.6272.7822.283
POS 24,2 %NEG -9,5 %POS 15,7 %NEG -12,6 %NEG -10,1 %NEG -5,6 %POS 21,9 % -
 
EBITDA resultat67521-4-15773220801296
POS 3 114,3 %POS 625,0 %POS 97,5 %NEG -315,1 %NEG -66,8 %NEG -72,5 %POS 170,6 % -
 
Driftsresultat67521-4-15773150702196
POS 3 114,3 %POS 625,0 %POS 97,5 %NEG -315,1 %NEG -51,3 %NEG -78,6 %POS 258,2 % -
 
Kontantstrøm522-202116-213227-355160
POS 358,4 %NEG -274,1 %POS 154,5 %NEG -193,8 %POS 748,6 %NEG -106,8 % - -
 
Kassebeholdning1.8501.5111.0339321.135880846591
POS 22,4 %POS 46,3 %POS 10,8 %NEG -17,9 %POS 29,0 %POS 4,0 %POS 43,1 % -
 
Sum egenkapital2.9732.4272.4062.4202.5692.5002.4941.961
POS 22,5 %POS 0,9 %NEG -0,6 %NEG -5,8 %POS 2,8 %POS 0,2 %POS 27,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld6707153550658098215
POS 6,3 %NEG -1 942,9 %POS 30,0 %POS 23,1 %POS 18,8 %POS 18,4 %POS 54,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.