Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 563 045 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
827 600 228 205 33 740 1 402 500 71 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (25,28%)
Resultat før skatt (24,24%)
Driftsresultat (28,08%)
Kontantstrøm fra drift (1 796,88%)
Kassebeholdning (47,11%)
Sum egenkapital (2,41%)
Driftsinntekter (4,91%)
Bruttomargin (12,61%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Slipex Norge AS 100,00% 31 33 -6,06%
 
TOTALT: Alle selskap   31 33 -6,06%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Slipex Norge AS 2 980 67,18% 31 2 949 66,95%
 
TOTALT: Alle selskap 2 980 67,18% 31 2 949 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Slipex Norge AS 2 980 31 2 949
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
31 -10,00% 2 977
 
  -30,00% 2 971
 
  -50,00% 2 965
 
  -70,00% 2 958
 
  -100,00% 2 949

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter4.7394.4994.2755.3893.9175.0336.2125.649
POS 5,3 %POS 5,2 %NEG -20,7 %POS 37,6 %NEG -22,2 %NEG -19,0 %POS 10,0 % -
 
Bruttomargin2.7312.6832.1612.3892.0642.3622.6272.782
POS 1,8 %POS 24,2 %NEG -9,5 %POS 15,7 %NEG -12,6 %NEG -10,1 %NEG -5,6 % -
 
EBITDA resultat59567521-4-15773220801
NEG -11,9 %POS 3 114,3 %POS 625,0 %POS 97,5 %NEG -315,1 %NEG -66,8 %NEG -72,5 % -
 
Driftsresultat56067521-4-15773150702
NEG -17,0 %POS 3 114,3 %POS 625,0 %POS 97,5 %NEG -315,1 %NEG -51,3 %NEG -78,6 % -
 
Kontantstrøm146522-202116-213227-350
NEG -72,0 %POS 358,4 %NEG -274,1 %POS 154,5 %NEG -193,8 %POS 748,6 % - -
 
Kassebeholdning9861.8501.5111.0339321.135880846
NEG -46,7 %POS 22,4 %POS 46,3 %POS 10,8 %NEG -17,9 %POS 29,0 %POS 4,0 % -
 
Sum egenkapital2.8532.9732.4272.4062.4202.5692.5002.494
NEG -4,0 %POS 22,5 %POS 0,9 %NEG -0,6 %NEG -5,8 %POS 2,8 %POS 0,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld1336707153550658098
POS 80,1 %POS 6,3 %NEG -1 942,9 %POS 30,0 %POS 23,1 %POS 18,8 %POS 18,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.