Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 078 575 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 646 808 145 767 6 512 000 774 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (17,75%)
Resultat før skatt (13,47%)
Driftsresultat (16,92%)
Kontantstrøm fra drift (34,54%)
Kassebeholdning (16,65%)
Sum egenkapital (13,59%)
Driftsinntekter (4,27%)
Bruttomargin (4,27%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Snøhetta Regnskap AS 100,00% - 22 -100,00%
 
Snøhetta Regnskap Øyer AS 70,00% 87 247 -64,78%
Snøhetta Regnskap Ringebu AS 80,00% 396 478 -17,15%
Snøhetta Regnskap Oslo AS 55,00% 229 327 -29,97%
Snøhetta Regnskap Vinstra AS 70,08% 1 095 1 538 -28,80%
 
Snøhetta Regnskap Sør-fron AS 70,00% - - -
Snøhettagruppen AS 65,00% - 12 -100,00%
Snøhetta Regnskap Oppdal AS 55,00% 254 432 -41,20%
Snøhetta Regnskap Otta Vågå AS 70,00% 363 550 -34,00%
 
Snøhetta Data AS 50,00% 37 32 15,63%
 
TOTALT: Alle selskap   - 2 481 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Snøhetta Regnskap AS 12 388 54,90% - 12 388 54,90%
 
Snøhetta Regnskap Øyer AS 1 031 42,50% 87 944 40,36%
Snøhetta Regnskap Ringebu AS -292 -25,06% 396 -688 -89,47%
Snøhetta Regnskap Oslo AS -64 -8,96% 229 -293 -60,41%
Snøhetta Regnskap Vinstra AS 101 5,66% 1 095 -994 -144,06%
 
Snøhetta Regnskap Sør-fron AS 205 10,83% - 205 10,83%
Snøhettagruppen AS 1 048 63,59% - 1 048 63,59%
Snøhetta Regnskap Oppdal AS 1 289 58,94% 254 1 035 53,54%
Snøhetta Regnskap Otta Vågå AS 717 43,01% 363 354 27,15%
 
Snøhetta Data AS -23 -7,67% 37 -60 -22,81%
 
TOTALT: Alle selskap 16 400 45,12% 2 461 13 939 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Snøhetta Regnskap AS 12 388 - 12 388
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 12 388
 
  -30,00% 12 388
 
  -50,00% 12 388
 
  -70,00% 12 388
 
  -100,00% 12 388

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter14.58713.45313.42012.00911.51310.4209.4088.356
POS 8,4 %POS 0,2 %POS 11,7 %POS 4,3 %POS 10,5 %POS 10,8 %POS 12,6 % -
 
Bruttomargin14.58713.45313.42012.00911.51310.4209.4088.356
POS 8,4 %POS 0,2 %POS 11,7 %POS 4,3 %POS 10,5 %POS 10,8 %POS 12,6 % -
 
EBITDA resultat3.7372.8962.8813.0542.7193.0022.1591.641
POS 29,0 %POS 0,5 %NEG -5,7 %POS 12,3 %NEG -9,4 %POS 39,0 %POS 31,6 % -
 
Driftsresultat3.6262.7942.7492.8792.5082.8441.9661.433
POS 29,8 %POS 1,6 %NEG -4,5 %POS 14,8 %NEG -11,8 %POS 44,7 %POS 37,2 % -
 
Kontantstrøm2.595-901-386405352.1721.8610
POS 388,0 %NEG -2 271,1 %NEG -105,9 %POS 19,6 %NEG -75,4 %POS 16,7 % - -
 
Kassebeholdning5.7732.4703.5053.6684.0194.0802.2221.226
POS 133,7 %NEG -29,5 %NEG -4,4 %NEG -8,7 %NEG -1,5 %POS 83,6 %POS 81,2 % -
 
Sum egenkapital9.3697.8486.9685.6934.6423.3772.0891.344
POS 19,4 %POS 12,6 %POS 22,4 %POS 22,6 %POS 37,5 %POS 61,7 %POS 55,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.6202.5451.2701.0951.2001.1501.1701.650
NEG -42,2 %NEG -100,4 %NEG -16,0 %POS 8,8 %NEG -4,3 %POS 1,7 %POS 29,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.