Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 181 566 002 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
9 569 14 581 650 979 530 165 985 500 9 753

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Solid Entreprenør AS 100,00% - -
 
Solid Entreprenør AS 3,72% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Solid Entreprenør AS 107 755 23,96% - 107 755 23,96%
 
Solid Entreprenør AS 107 755 23,96% - 107 755 23,96%
 
TOTALT: Alle selskap 215 510 23,96% - 215 510 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Solid Entreprenør AS 107 755 - 107 755
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 107 755
 
  -30,00% 107 755
 
  -50,00% 107 755
 
  -70,00% 107 755
 
  -100,00% 107 755

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter705.306568.593551.154491.740406.321270.374258.377332.859
POS 24,0 %POS 3,2 %POS 12,1 %POS 21,0 %POS 50,3 %POS 4,6 %NEG -22,4 % -
 
Bruttomargin255.518234.046202.121178.300150.17798.991114.539155.238
POS 9,2 %POS 15,8 %POS 13,4 %POS 18,7 %POS 51,7 %NEG -13,6 %NEG -26,2 % -
 
EBITDA resultat36.73628.46222.91914.97722.31014.60027.81761.056
POS 29,1 %POS 24,2 %POS 53,0 %NEG -32,9 %POS 52,8 %NEG -47,5 %NEG -54,4 % -
 
Driftsresultat30.40223.45518.20910.00020.1399.81123.93156.684
POS 29,6 %POS 28,8 %POS 82,1 %NEG -50,3 %POS 105,3 %NEG -59,0 %NEG -57,8 % -
 
Kontantstrøm-84.29832.561-12.23563.93229.535-10.81231.2260
NEG -358,9 %POS 366,1 %NEG -119,1 %POS 116,5 %POS 373,2 %NEG -134,6 % - -
 
Kassebeholdning16.311114.679100.697124.70661.89047.75961.62670.499
NEG -85,8 %POS 13,9 %NEG -19,3 %POS 101,5 %POS 29,6 %NEG -22,5 %NEG -12,6 % -
 
Sum egenkapital89.04973.18163.17455.61551.37442.41238.98343.781
POS 21,7 %POS 15,8 %POS 13,6 %POS 8,3 %POS 21,1 %POS 8,8 %NEG -11,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld16.6988.9479.91611.74216.80211.53623.61637.029
NEG -86,6 %POS 9,8 %POS 15,6 %POS 30,1 %NEG -45,6 %POS 51,2 %POS 36,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.