Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 032 870 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 370 1 032 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Soninho AS 100,00% - -
 
Anglo Studios AS 33,33% - - -
M1 Invest AS 2,66% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Soninho AS 642 31,01% - 642 31,01%
 
Anglo Studios AS -28 -1 400,00% - -28 -1 400,00%
M1 Invest AS 76 863 100,00% - 76 863 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 77 477 98,15% - 77 477 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Soninho AS 642 - 642
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 642
 
  -30,00% 642
 
  -50,00% 642
 
  -70,00% 642
 
  -100,00% 642

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter0000
- - - -
 
Bruttomargin0000
- - - -
 
EBITDA resultat0-9-80
POS 100,0 %NEG -12,5 %NEG % -
 
Driftsresultat0-9-80
POS 100,0 %NEG -12,5 %NEG % -
 
Kontantstrøm52-672160
POS 177,6 %NEG -131,0 % - -
 
Kassebeholdning21616424225
POS 31,7 %NEG -32,2 %POS 868,0 % -
 
Sum egenkapital81819018
- NEG -10,0 %POS 400,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000
- - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.