Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 722 993 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 17 753 21 740 1 587 500 96 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-1 412,50%)
Resultat før skatt (-45,20%)
Driftsresultat (-42,41%)
Kontantstrøm fra drift (-94,76%)
Kassebeholdning (-23,46%)
Sum egenkapital (-4,39%)
Driftsinntekter (-54,38%)
Bruttomargin (-33,17%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Spæren Eiendom AS 100,00% - -
 
Fiskumlia AS 25,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Spæren Eiendom AS 4 312 99,35% - 4 312 99,35%
 
Fiskumlia AS 4 730 80,46% - 4 730 80,46%
 
TOTALT: Alle selskap 9 042 88,48% - 9 042 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Spæren Eiendom AS 4 312 - 4 312
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 4 312
 
  -30,00% 4 312
 
  -50,00% 4 312
 
  -70,00% 4 312
 
  -100,00% 4 312

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter961924883171180216216216
POS 4,0 %POS 4,6 %POS 416,4 %NEG -5,0 %NEG -16,7 % - - -
 
Bruttomargin951874718171180216216216
POS 8,8 %POS 21,7 %POS 319,9 %NEG -5,0 %NEG -16,7 % - - -
 
EBITDA resultat-11656-833572115167210
NEG -307,1 %POS 167,5 %NEG -337,1 %NEG -51,4 %NEG -37,4 %NEG -31,1 %NEG -20,5 % -
 
Driftsresultat-321-155-312-32548100147
NEG -107,1 %POS 50,3 %NEG -875,0 %NEG -740,0 %NEG -89,6 %NEG -52,0 %NEG -32,0 % -
 
Kontantstrøm-300290-339212-53-552.0630
NEG -203,4 %POS 185,5 %NEG -259,9 %POS 500,0 %POS 3,6 %NEG -102,7 % - -
 
Kassebeholdning1.6491.9491.660453979197131
NEG -15,4 %POS 17,4 %POS 3 588,9 %POS 15,4 %NEG -50,6 %NEG -59,9 %POS 50,4 % -
 
Sum egenkapital4.5824.9035.0523.5263.5623.5793.5733.536
NEG -6,5 %NEG -2,9 %POS 43,3 %NEG -1,0 %NEG -0,5 %POS 0,2 %POS 1,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00098220325412488
- - POS 100,0 %POS 55,5 %POS 32,3 %POS 21,1 %POS 15,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.