Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 29 713 499 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
6 904 800 2 601 740 779 959 16 046 000 3 381 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Sparmax AS 100,00% 1 112 246 352,03%
 
Sparmax AS 19,50% 1 112 246 352,03%
 
TOTALT: Alle selskap   1 112 294 278,27%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Sparmax AS 7 859 24,28% 1 112 6 747 21,58%
 
Sparmax AS 7 859 24,28% 1 112 6 747 21,58%
 
TOTALT: Alle selskap 15 718 24,28% 2 224 13 494 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Sparmax AS 7 859 1 112 6 747
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 112 -10,00% 7 748
 
  -30,00% 7 525
 
  -50,00% 7 303
 
  -70,00% 7 081
 
  -100,00% 6 747

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter68.85073.91786.31587.62678.53555.29439.56031.216
NEG -6,9 %NEG -14,4 %NEG -1,5 %POS 11,6 %POS 42,0 %POS 39,8 %POS 26,7 % -
 
Bruttomargin29.69635.08344.37144.45141.76527.56119.55114.209
NEG -15,4 %NEG -20,9 %NEG -0,2 %POS 6,4 %POS 51,5 %POS 41,0 %POS 37,6 % -
 
EBITDA resultat1.5601.8712.8252.6014.3723.7222.987879
NEG -16,6 %NEG -33,8 %POS 8,6 %NEG -40,5 %POS 17,5 %POS 24,6 %POS 239,8 % -
 
Driftsresultat8768221.6741.4393.5943.3842.701609
POS 6,6 %NEG -50,9 %POS 16,3 %NEG -60,0 %POS 6,2 %POS 25,3 %POS 343,5 % -
 
Kontantstrøm1.513-199-5484.3073.8957601.0090
POS 860,3 %POS 63,7 %NEG -112,7 %POS 10,6 %POS 412,5 %NEG -24,7 % - -
 
Kassebeholdning5923693722.0331.805512488374
POS 60,4 %NEG -0,8 %NEG -81,7 %POS 12,6 %POS 252,5 %POS 4,9 %POS 30,5 % -
 
Sum egenkapital12.71913.59313.54712.99912.40110.2367.9316.113
NEG -6,4 %POS 0,3 %POS 4,2 %POS 4,8 %POS 21,2 %POS 29,1 %POS 29,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld9871.0921.7291.4781.465603138191
POS 9,6 %POS 36,8 %NEG -17,0 %NEG -0,9 %NEG -143,0 %NEG -337,0 %POS 27,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.