Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 146 897 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 973 2 425 1 142 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (706,64%) EBITDA (-50,00%)
Kassebeholdning (100%) Resultat før skatt (-55,56%)
Sum egenkapital (1 170,59%) Driftsresultat (-50,00%)
Driftsinntekter (-18,64%)
Bruttomargin (-18,64%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Stellar Capital AS 100,00% - 5 -100,00%
 
Eedenbull Premium AS 40,00% - 1 -100,00%
Consilia AS 99,96% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 5
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Stellar Capital AS 364 15,91% - 364 15,91%
 
Eedenbull Premium AS 24 100,00% - 24 100,00%
Consilia AS
 
TOTALT: Alle selskap 388 16,78% - 388 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Stellar Capital AS 364 - 364
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 364
 
  -30,00% 364
 
  -50,00% 364
 
  -70,00% 364
 
  -100,00% 364

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014
Driftsinntekter1800636
POS 0,0 % - NEG -100,0 %NEG -83,3 % -
 
Bruttomargin1800636
POS 0,0 % - NEG -100,0 %NEG -83,3 % -
 
EBITDA resultat-34-54-9621
POS 37,0 %NEG -500,0 %NEG -250,0 %NEG -71,4 % -
 
Driftsresultat-34-54-9621
POS 37,0 %NEG -500,0 %NEG -250,0 %NEG -71,4 % -
 
Kontantstrøm-96355-1530
NEG -127,0 %POS 35 600,0 %NEG -101,9 % - -
 
Kassebeholdning120000
NEG -95,0 %POS 0,0 % - - -
 
Sum egenkapital-166555553
NEG -366,7 %NEG -89,1 % - POS 3,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld0017200
- POS 100,0 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.