Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 55 244 858 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
93 200 1 302 288 324 370 21 587 000 31 938 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (13,08%) Kontantstrøm fra drift (-94,07%)
Resultat før skatt (5,80%) Kassebeholdning (-12,12%)
Driftsresultat (11,60%) Driftsinntekter (-0,52%)
Sum egenkapital (35,35%) Bruttomargin (-0,99%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet 100,00% - -
 
Sørlandet Drift AS 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet 14 818 26,76% - 14 818 26,76%
 
Sørlandet Drift AS
 
TOTALT: Alle selskap 14 818 26,76% - 14 818 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet 14 818 - 14 818
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 14 818
 
  -30,00% 14 818
 
  -50,00% 14 818
 
  -70,00% 14 818
 
  -100,00% 14 818

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter21.44312.02118.74014.11412.81910.71014.57612.855
POS 78,4 %NEG -35,9 %POS 32,8 %POS 10,1 %POS 19,7 %NEG -26,5 %POS 13,4 % -
 
Bruttomargin21.08111.87018.28713.47112.65410.10414.04712.483
POS 77,6 %NEG -35,1 %POS 35,8 %POS 6,5 %POS 25,2 %NEG -28,1 %POS 12,5 % -
 
EBITDA resultat594-6.7158.6973.1644.2964.6022.4562.330
POS 108,8 %NEG -177,2 %POS 174,9 %NEG -26,4 %NEG -6,6 %POS 87,4 %POS 5,4 % -
 
Driftsresultat-2.986-11.062-2.224-3.378-1.2501.073-1.1131.285
POS 73,0 %NEG -397,4 %POS 34,2 %NEG -170,2 %NEG -216,5 %POS 196,4 %NEG -186,6 % -
 
Kontantstrøm1.5317357.482-1.4693.3373.3639630
POS 108,3 %NEG -90,2 %POS 609,3 %NEG -144,0 %NEG -0,8 %POS 249,2 % - -
 
Kassebeholdning8.4272.5361.9522.9037.0987.1492.4125.117
POS 232,3 %POS 29,9 %NEG -32,8 %NEG -59,1 %NEG -0,7 %POS 196,4 %NEG -52,9 % -
 
Sum egenkapital7.2901.595-1.2081.9896.7839.6759.66611.243
POS 357,1 %POS 232,0 %NEG -160,7 %NEG -70,7 %NEG -29,9 %POS 0,1 %NEG -14,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld32.00037.00050.50050.50050.50050.50013.50013.500
POS 13,5 %POS 26,7 % - - - NEG -274,1 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.