Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 56 628 486 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
42 000 1 309 068 416 918 21 743 500 33 117 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (1 172,56%)
Resultat før skatt (184,97%)
Driftsresultat (255,66%)
Kontantstrøm fra drift (451,60%)
Kassebeholdning (64,66%)
Sum egenkapital (50,18%)
Driftsinntekter (48,55%)
Bruttomargin (50,30%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet 10 948 19,09% - 10 948 19,09%
 
TOTALT: Alle selskap 10 948 19,09% - 10 948 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet 10 948 - 10 948
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 10 948
 
  -30,00% 10 948
 
  -50,00% 10 948
 
  -70,00% 10 948
 
  -100,00% 10 948

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter12.02118.74014.11412.81910.71014.57612.8559.936
NEG -35,9 %POS 32,8 %POS 10,1 %POS 19,7 %NEG -26,5 %POS 13,4 %POS 29,4 % -
 
Bruttomargin11.87018.28713.47112.65410.10414.04712.4839.734
NEG -35,1 %POS 35,8 %POS 6,5 %POS 25,2 %NEG -28,1 %POS 12,5 %POS 28,2 % -
 
EBITDA resultat-6.7158.6973.1644.2964.6022.4562.3307
NEG -177,2 %POS 174,9 %NEG -26,4 %NEG -6,6 %POS 87,4 %POS 5,4 %POS 33 185,7 % -
 
Driftsresultat-11.062-2.224-3.378-1.2501.073-1.1131.285-920
NEG -397,4 %POS 34,2 %NEG -170,2 %NEG -216,5 %POS 196,4 %NEG -186,6 %POS 239,7 % -
 
Kontantstrøm7357.482-1.4693.3373.3639633.4010
NEG -90,2 %POS 609,3 %NEG -144,0 %NEG -0,8 %POS 249,2 %NEG -71,7 % - -
 
Kassebeholdning2.5361.9522.9037.0987.1492.4125.1172.831
POS 29,9 %NEG -32,8 %NEG -59,1 %NEG -0,7 %POS 196,4 %NEG -52,9 %POS 80,7 % -
 
Sum egenkapital1.595-1.2081.9896.7839.6759.66611.24310.092
POS 232,0 %NEG -160,7 %NEG -70,7 %NEG -29,9 %POS 0,1 %NEG -14,0 %POS 11,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld37.00050.50050.50050.50050.50013.50013.50013.500
POS 26,7 % - - - NEG -274,1 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.