Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 671 932 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
3 032 000 1 143 740 178 192 4 209 000 109 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Stoneart AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Stoneart AS 9 725 74,36% - 9 725 74,36%
 
TOTALT: Alle selskap 9 725 74,36% - 9 725 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Stoneart AS 9 725 - 9 725
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 9 725
 
  -30,00% 9 725
 
  -50,00% 9 725
 
  -70,00% 9 725
 
  -100,00% 9 725

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter22.13319.01813.42110.3599.4895.5474.7364.697
POS 16,4 %POS 41,7 %POS 29,6 %POS 9,2 %POS 71,1 %POS 17,1 %POS 0,8 % -
 
Bruttomargin8.0827.9205.5844.7353.6022.2309301.424
POS 2,0 %POS 41,8 %POS 17,9 %POS 31,5 %POS 61,5 %POS 139,8 %NEG -34,7 % -
 
EBITDA resultat2.4092.1771.6471.3641.237500139257
POS 10,7 %POS 32,2 %POS 20,7 %POS 10,3 %POS 147,4 %POS 259,7 %NEG -45,9 % -
 
Driftsresultat2.3262.1301.6201.3501.223494136220
POS 9,2 %POS 31,5 %POS 20,0 %POS 10,4 %POS 147,6 %POS 263,2 %NEG -38,2 % -
 
Kontantstrøm6471.414-347108965-3601330
NEG -54,2 %POS 507,5 %NEG -421,3 %NEG -88,8 %POS 368,1 %NEG -370,7 % - -
 
Kassebeholdning3.2982.3238531.3771.3075811.04317
POS 42,0 %POS 172,3 %NEG -38,1 %POS 5,4 %POS 125,0 %NEG -44,3 %POS 6 035,3 % -
 
Sum egenkapital8.2336.3384.4633.2752.8152.0361.815821
POS 29,9 %POS 42,0 %POS 36,3 %POS 16,3 %POS 38,3 %POS 12,2 %POS 121,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld000152410127
- - POS 100,0 %POS 37,5 %NEG -2 300,0 %NEG %POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.