Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 600 877 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 182 753 24 123 377 000 17 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Stord Taxi Sa 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Stord Taxi Sa 698 53,98% - 698 53,98%
 
TOTALT: Alle selskap 698 53,98% - 698 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Stord Taxi Sa 698 - 698
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 698
 
  -30,00% 698
 
  -50,00% 698
 
  -70,00% 698
 
  -100,00% 698

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter2.2522.5793.7293.512
NEG -12,7 %NEG -30,8 %POS 6,2 % -
 
Bruttomargin604557695572
POS 8,4 %NEG -19,9 %POS 21,5 % -
 
EBITDA resultat87-37155156
POS 335,1 %NEG -123,9 %NEG -0,6 % -
 
Driftsresultat81-37155156
POS 318,9 %NEG -123,9 %NEG -0,6 % -
 
Kontantstrøm-1049760
NEG -120,4 %NEG -35,5 % - -
 
Kassebeholdning153252163124
NEG -39,3 %POS 54,6 %POS 31,5 % -
 
Sum egenkapital313285327259
POS 9,8 %NEG -12,8 %POS 26,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld1000
NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.