Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 047 342 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 506 466 53 877 463 000 24 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (175,10%) Driftsinntekter (-9,42%)
Resultat før skatt (173,57%)
Driftsresultat (204,00%)
Kontantstrøm fra drift (806,08%)
Kassebeholdning (1 156,82%)
Sum egenkapital (18,68%)
Bruttomargin (3,89%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Storybold AS 100,00% 28 53 -47,17%
 
TOTALT: Alle selskap   28 53 -47,17%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Storybold AS 1 239 39,48% 28 1 211 38,94%
 
TOTALT: Alle selskap 1 239 39,48% 28 1 211 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Storybold AS 1 239 28 1 211
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
28 -10,00% 1 236
 
  -30,00% 1 231
 
  -50,00% 1 225
 
  -70,00% 1 219
 
  -100,00% 1 211

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter11.29012.99910.9618.6287.0396.9705.0265.736
NEG -13,1 %POS 18,6 %POS 27,0 %POS 22,6 %POS 1,0 %POS 38,7 %NEG -12,4 % -
 
Bruttomargin6.6317.5635.6734.4043.5803.4713.5814.108
NEG -12,3 %POS 33,3 %POS 28,8 %POS 23,0 %POS 3,1 %NEG -3,1 %NEG -12,8 % -
 
EBITDA resultat-110296-1.058-1.101-367-316-171421
NEG -137,2 %POS 128,0 %POS 3,9 %NEG -200,0 %NEG -16,1 %NEG -84,8 %NEG -140,6 % -
 
Driftsresultat-127274-1.098-1.147-397-328-220380
NEG -146,4 %POS 125,0 %POS 4,3 %NEG -188,9 %NEG -21,0 %NEG -49,1 %NEG -157,9 % -
 
Kontantstrøm-6980-1.078-1.229-473-515-1.4600
NEG -186,3 %POS 107,4 %POS 12,3 %NEG -159,8 %POS 8,2 %POS 64,7 % - -
 
Kassebeholdning1601471501352294013951.558
POS 8,8 %NEG -2,0 %POS 11,1 %NEG -41,0 %NEG -42,9 %POS 1,5 %NEG -74,6 % -
 
Sum egenkapital9881.056840865841857691759
NEG -6,4 %POS 25,7 %NEG -2,9 %POS 2,9 %NEG -1,9 %POS 24,0 %NEG -9,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.