Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
St Paul Skole 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
St Paul Skole 10 578 61,85% - 10 578 61,85%
 
TOTALT: Alle selskap 10 578 61,85% - 10 578 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
St Paul Skole 10 578 - 10 578
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 10 578
 
  -30,00% 10 578
 
  -50,00% 10 578
 
  -70,00% 10 578
 
  -100,00% 10 578

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter66.26557.68348.66444.71035.60833.91531.97729.192
POS 14,9 %POS 18,5 %POS 8,8 %POS 25,6 %POS 5,0 %POS 6,1 %POS 9,5 % -
 
Bruttomargin66.26557.68348.66444.71035.60833.91531.97729.192
POS 14,9 %POS 18,5 %POS 8,8 %POS 25,6 %POS 5,0 %POS 6,1 %POS 9,5 % -
 
EBITDA resultat5.1713.2581.2641.0096221.146391352
POS 58,7 %POS 157,8 %POS 25,3 %POS 62,2 %NEG -45,7 %POS 193,1 %POS 11,1 % -
 
Driftsresultat3.3442.334932703246795157204
POS 43,3 %POS 150,4 %POS 32,6 %POS 185,8 %NEG -69,1 %POS 406,4 %NEG -23,0 % -
 
Kontantstrøm4.7925.848-2.6724.7084493.8521.0400
NEG -18,1 %POS 318,9 %NEG -156,8 %POS 948,6 %NEG -88,3 %POS 270,4 % - -
 
Kassebeholdning18.95915.40512.89416.4049.6108.1404.5138.275
POS 23,1 %POS 19,5 %NEG -21,4 %POS 70,7 %POS 18,1 %POS 80,4 %NEG -45,5 % -
 
Sum egenkapital9.9078.1396.1735.1394.1223.6772.7072.292
POS 21,7 %POS 31,8 %POS 20,1 %POS 24,7 %POS 12,1 %POS 35,8 %POS 18,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld60.00060.00030.0373.5921.927006.375
- NEG -99,8 %NEG -736,2 %NEG -86,4 %NEG % - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.