Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 178 110 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 221 630 28 479 598 000 330 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (28,62%) EBITDA (-0,75%)
Driftsinntekter (42,60%) Resultat før skatt (-4,76%)
Bruttomargin (40,51%) Driftsresultat (-4,97%)
Kontantstrøm fra drift (-71,17%)
Kassebeholdning (-22,85%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Svanen Service AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Svanen Service AS 701 37,13% - 701 37,13%
 
TOTALT: Alle selskap 701 37,13% - 701 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Svanen Service AS 701 - 701
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 701
 
  -30,00% 701
 
  -50,00% 701
 
  -70,00% 701
 
  -100,00% 701

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201820172016
Driftsinntekter2.3031.390415
POS 65,7 %POS 234,9 % -
 
Bruttomargin2.2541.122346
POS 100,9 %POS 224,3 % -
 
EBITDA resultat1635418
POS 201,9 %POS 200,0 % -
 
Driftsresultat1434715
POS 204,3 %POS 213,3 % -
 
Kontantstrøm3182100
POS 51,4 % - -
 
Kassebeholdning42127980
POS 50,9 %POS 248,8 % -
 
Sum egenkapital1726836
POS 152,9 %POS 88,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld511
NEG -400,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.