Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 13 343 473 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
662 000 6 164 10 808 12 505 500 159 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tab Gruppen AS 100,00% - 10 -100,00%
 
Festningsåsen Eiendom AS 51,00% - - -
Stp Falken Eiendom AS 33,33% 47 49 -4,08%
Jtt Eiendom AS 33,33% - - -
Andel B11 AS 50,00% - - -
 
Håøj Eiendom AS 51,00% - - -
Eggervegen AS 45,00% - - -
Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS 30,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 26 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tab Gruppen AS 25 166 80,69% - 25 166 80,69%
 
Festningsåsen Eiendom AS 3 657 23,90% - 3 657 23,90%
Stp Falken Eiendom AS 70 0,49% 47 23 0,16%
Jtt Eiendom AS -910 -18 200,00% - -910 -18 200,00%
Andel B11 AS -71 -36,98% - -71 -36,98%
 
Håøj Eiendom AS 17 079 35,13% - 17 079 35,13%
Eggervegen AS -20 -0,17% - -20 -0,17%
Bjørkelangen Sentrumsutvikling AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 44 971 36,96% 47 44 924 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tab Gruppen AS 25 166 - 25 166
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 25 166
 
  -30,00% 25 166
 
  -50,00% 25 166
 
  -70,00% 25 166
 
  -100,00% 25 166

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012
Driftsinntekter8.82116.4951.725290192
NEG -46,5 %POS 856,2 %POS 494,8 %POS 51,0 % -
 
Bruttomargin1.2942.1061.754290192
NEG -38,6 %POS 20,1 %POS 504,8 %POS 51,0 % -
 
EBITDA resultat9971.668895-380130
NEG -40,2 %POS 86,4 %POS 335,5 %NEG -392,3 % -
 
Driftsresultat9971.647827-453130
NEG -39,5 %POS 99,2 %POS 282,6 %NEG -448,5 % -
 
Kontantstrøm3.633-4.3794.2484690
POS 183,0 %NEG -203,1 %POS 805,8 % - -
 
Kassebeholdning1.3493602.207551575
POS 274,7 %NEG -83,7 %POS 300,5 %NEG -4,2 % -
 
Sum egenkapital2.8573.8023.2241.4201.893
NEG -24,9 %POS 17,9 %POS 127,0 %NEG -25,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld12.50519.2946.5491.8520
POS 35,2 %NEG -194,6 %NEG -253,6 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.