Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 948 797 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 697 475 184 215 3 066 000 1 107

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Telemarkhytter AS 100,00% 11 -
 
TOTALT: Alle selskap   11 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Telemarkhytter AS 23 550 62,27% 11 23 539 62,25%
 
TOTALT: Alle selskap 23 550 62,27% 11 23 539 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Telemarkhytter AS 23 550 11 23 539
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
11 -10,00% 23 549
 
  -30,00% 23 547
 
  -50,00% 23 545
 
  -70,00% 23 542
 
  -100,00% 23 539

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011
Driftsinntekter50.69535.64623.56411.2893.976
POS 42,2 %POS 51,3 %POS 108,7 %POS 183,9 % -
 
Bruttomargin16.66711.3385.8373.305808
POS 47,0 %POS 94,2 %POS 76,6 %POS 309,0 % -
 
EBITDA resultat10.4906.4602.0761.233105
POS 62,4 %POS 211,2 %POS 68,4 %POS 1 074,3 % -
 
Driftsresultat10.3936.3661.9821.155105
POS 63,3 %POS 221,2 %POS 71,6 %POS 1 000,0 % -
 
Kontantstrøm10.5246.8751.2561.9110
POS 53,1 %POS 447,4 %NEG -34,3 % - -
 
Kassebeholdning16.0607.8232.1741.154319
POS 105,3 %POS 259,8 %POS 88,4 %POS 261,8 % -
 
Sum egenkapital2.8242.178971521182
POS 29,7 %POS 124,3 %POS 86,4 %POS 186,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld32000400
NEG % - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.