Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 49 210 567 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
14 298 800 5 653 685 450 082 25 283 000 3 525 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tellus Vestfold AS 100,00% ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●●
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tellus Vestfold AS 8 364 15,76% - ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 8 364 15,76% - ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tellus Vestfold AS 8 364 - ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●132.99397.886121.378124.284
●●●POS 35,9 %NEG -19,4 %NEG -2,3 %POS 53,9 %
 
Bruttomargin●●●21.78417.11919.48719.655
●●●POS 27,3 %NEG -12,2 %NEG -0,9 %POS 25,9 %
 
EBITDA resultat●●●3.454-2.6884333.455
●●●POS 228,5 %NEG -720,8 %NEG -87,5 %POS 424,3 %
 
Driftsresultat●●●2.755-3.330-932.803
●●●POS 182,7 %NEG -3 480,6 %NEG -103,3 %POS 13 915,0 %
 
Kontantstrøm●●●6.473-959-2.591-777
●●●POS 775,0 %POS 63,0 %NEG -233,5 %NEG -1 795,1 %
 
Kassebeholdning●●●320262294320
●●●POS 22,1 %NEG -10,9 %NEG -8,1 %NEG -8,3 %
 
Sum egenkapital●●●8.2587.0924.4354.396
●●●POS 16,4 %POS 59,9 %POS 0,9 %POS 114,4 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●1.9273.0065.3703.540
●●●POS 35,9 %POS 44,0 %NEG -51,7 %POS 22,3 %