Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 12 482 870 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 277 411 437 959 7 752 500 2 015 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (3,23%) Kontantstrøm fra drift (-19,11%)
Resultat før skatt (0,02%) Driftsinntekter (-8,61%)
Driftsresultat (1,82%) Bruttomargin (-3,71%)
Kassebeholdning (100%)
Sum egenkapital (8,19%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tertnes Entreprenør AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tertnes Entreprenør AS 2 867 18,49% - 2 867 18,49%
 
TOTALT: Alle selskap 2 867 18,49% - 2 867 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tertnes Entreprenør AS 2 867 - 2 867
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 867
 
  -30,00% 2 867
 
  -50,00% 2 867
 
  -70,00% 2 867
 
  -100,00% 2 867

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter56.46250.12743.07843.00836.53527.18019.95030.728
POS 12,6 %POS 16,4 %POS 0,2 %POS 17,7 %POS 34,4 %POS 36,2 %NEG -35,1 % -
 
Bruttomargin33.37425.88022.79822.73220.64415.8419.95214.004
POS 29,0 %POS 13,5 %POS 0,3 %POS 10,1 %POS 30,3 %POS 59,2 %NEG -28,9 % -
 
EBITDA resultat8.4837.0714.2445.6362.1361.022-2.259-3.754
POS 20,0 %POS 66,6 %NEG -24,7 %POS 163,9 %POS 109,0 %POS 145,2 %POS 39,8 % -
 
Driftsresultat7.7226.5703.7875.1551.694797-2.492-3.997
POS 17,5 %POS 73,5 %NEG -26,5 %POS 204,3 %POS 112,5 %POS 132,0 %POS 37,7 % -
 
Kontantstrøm9.6738.0873.4213968911.369-2290
POS 19,6 %POS 136,4 %POS 763,9 %NEG -55,6 %NEG -34,9 %POS 697,8 % - -
 
Kassebeholdning764492450395504458243374
POS 55,3 %POS 9,3 %POS 13,9 %NEG -21,6 %POS 10,0 %POS 88,5 %NEG -35,0 % -
 
Sum egenkapital4.5374.3495.0234.9533.1111.9761.4613.344
POS 4,3 %NEG -13,4 %POS 1,4 %POS 59,2 %POS 57,4 %POS 35,2 %NEG -56,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld56-7213500000
NEG -177,8 %POS 153,3 %NEG % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.