Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 301 945 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 658 288 301 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
T E Vik AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
T E Vik AS 478 74,34% - 478 74,34%
 
TOTALT: Alle selskap 478 74,34% - 478 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
T E Vik AS 478 - 478
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 478
 
  -30,00% 478
 
  -50,00% 478
 
  -70,00% 478
 
  -100,00% 478

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013201220112010
Driftsinntekter3192168781.087941947559
POS 47,7 %NEG -75,4 %NEG -19,2 %POS 15,5 %NEG -0,6 %POS 69,4 % -
 
Bruttomargin3192168381.074924845559
POS 47,7 %NEG -74,2 %NEG -22,0 %POS 16,2 %POS 9,3 %POS 51,2 % -
 
EBITDA resultat311214140346211280285
POS 45,3 %POS 52,9 %NEG -59,5 %POS 64,0 %NEG -24,6 %NEG -1,8 % -
 
Driftsresultat143-25-7317562150220
POS 672,0 %POS 65,8 %NEG -141,7 %POS 182,3 %NEG -58,7 %NEG -31,8 % -
 
Kontantstrøm28066473083922090
POS 324,2 %POS 40,4 %NEG -84,7 %NEG -21,4 %POS 87,6 % - -
 
Kassebeholdning32113413923387193
NEG -85,7 %NEG -84,3 %NEG -3,6 %NEG -40,3 %POS 167,8 %NEG -54,9 % -
 
Sum egenkapital527389439495371338249
POS 35,5 %NEG -11,4 %NEG -11,3 %POS 33,4 %POS 9,8 %POS 35,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld180154209286256498663
NEG -16,9 %POS 26,3 %POS 26,9 %NEG -11,7 %POS 48,6 %POS 24,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.