Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 843 637 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 109 027 37 110 1 309 500 2 388 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (224,02%)
Resultat før skatt (227,03%)
Driftsresultat (354,76%)
Kontantstrøm fra drift (249,76%)
Kassebeholdning (6 300,00%)
Sum egenkapital (75,93%)
Driftsinntekter (41,04%)
Bruttomargin (38,97%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Thermofrakt AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Thermofrakt AS 519 18,46% - 519 18,46%
 
TOTALT: Alle selskap 519 18,46% - 519 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Thermofrakt AS 519 - 519
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 519
 
  -30,00% 519
 
  -50,00% 519
 
  -70,00% 519
 
  -100,00% 519

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.5831.3741.1378674240020
POS 15,2 %POS 20,8 %POS 31,1 %POS 104,5 %POS 100% - NEG -100,0 % -
 
Bruttomargin1.5831.3741.137867424002
POS 15,2 %POS 20,8 %POS 31,1 %POS 104,5 %POS 100% - NEG -100,0 % -
 
EBITDA resultat453244-451541390-14-21
POS 85,7 %POS 642,2 %NEG -129,2 %POS 10,8 %POS 100%POS 100,0 %POS 33,3 % -
 
Driftsresultat233118-116941390-14-21
POS 97,5 %POS 201,7 %NEG -223,4 %NEG -32,4 %POS 100%POS 100,0 %POS 33,3 % -
 
Kontantstrøm422-42665249127300
POS 1 104,8 %NEG -106,3 %POS 167,1 %POS 96,1 %POS 4 133,3 %POS 100% - -
 
Kassebeholdning119592837060300
POS 101,7 %NEG -79,2 %POS 304,3 %POS 16,7 %POS 1 900,0 %POS 100% - -
 
Sum egenkapital480229852061323317
POS 109,6 %POS 169,4 %NEG -58,7 %POS 56,1 %POS 4 300,0 % - NEG -82,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.