Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 16 984 566 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 900 582 630 179 925 16 216 500 3 611

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Workinn AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Workinn AS 42 093 82,42% - 42 093 82,42%
 
TOTALT: Alle selskap 42 093 82,42% - 42 093 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Workinn AS 42 093 - 42 093
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 42 093
 
  -30,00% 42 093
 
  -50,00% 42 093
 
  -70,00% 42 093
 
  -100,00% 42 093

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter67.16740.18629.48529.27446.24742.95626.92921.204
POS 67,1 %POS 36,3 %POS 0,7 %NEG -36,7 %POS 7,7 %POS 59,5 %POS 27,0 % -
 
Bruttomargin45.86826.46221.20324.49730.69927.46820.85815.270
POS 73,3 %POS 24,8 %NEG -13,4 %NEG -20,2 %POS 11,8 %POS 31,7 %POS 36,6 % -
 
EBITDA resultat24.9098.8397.80613.27514.22312.4489.1045.274
POS 181,8 %POS 13,2 %NEG -41,2 %NEG -6,7 %POS 14,3 %POS 36,7 %POS 72,6 % -
 
Driftsresultat21.4955.2692.8617.3578.2248.2465.9242.284
POS 308,0 %POS 84,2 %NEG -61,1 %NEG -10,5 %NEG -0,3 %POS 39,2 %POS 159,4 % -
 
Kontantstrøm26.04612.5882.4966.01313.8519.1577.9680
POS 106,9 %POS 404,3 %NEG -58,5 %NEG -56,6 %POS 51,3 %POS 14,9 % - -
 
Kassebeholdning23.83816.75312.03111.6159.4033.6833356.101
POS 42,3 %POS 39,2 %POS 3,6 %POS 23,5 %POS 155,3 %POS 999,4 %NEG -94,5 % -
 
Sum egenkapital42.54232.09529.63227.75423.61519.03313.91910.824
POS 32,6 %POS 8,3 %POS 6,8 %POS 17,5 %POS 24,1 %POS 36,7 %POS 28,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.2176.1129.0229.53911.96313.1067.4935.934
POS 63,7 %POS 32,3 %POS 5,4 %POS 20,3 %POS 8,7 %NEG -74,9 %NEG -26,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.