Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 959 114 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
379 600 902 507 98 507 3 358 500 220 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (40,90%)
Resultat før skatt (42,75%)
Driftsresultat (43,93%)
Kontantstrøm fra drift (230,77%)
Kassebeholdning (4,12%)
Sum egenkapital (18,49%)
Driftsinntekter (27,71%)
Bruttomargin (16,16%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ti-tech Sveis AS 100,00% - 18 -100,00%
 
Ti-tech Sveis AS 10,00% - 18 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 20
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ti-tech Sveis AS 2 769 37,81% - 2 769 37,81%
 
Ti-tech Sveis AS 2 769 37,81% - 2 769 37,81%
 
TOTALT: Alle selskap 5 538 37,81% - 5 538 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ti-tech Sveis AS 2 769 - 2 769
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 769
 
  -30,00% 2 769
 
  -50,00% 2 769
 
  -70,00% 2 769
 
  -100,00% 2 769

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter18.23520.26819.16617.19616.00714.22412.33911.224
NEG -10,0 %POS 5,7 %POS 11,5 %POS 7,4 %POS 12,5 %POS 15,3 %POS 9,9 % -
 
Bruttomargin12.57613.75012.84311.57311.1599.8139.3227.913
NEG -8,5 %POS 7,1 %POS 11,0 %POS 3,7 %POS 13,7 %POS 5,3 %POS 17,8 % -
 
EBITDA resultat7581.1751.282566606860598236
NEG -35,5 %NEG -8,3 %POS 126,5 %NEG -6,6 %NEG -29,5 %POS 43,8 %POS 153,4 % -
 
Driftsresultat6111.0151.15041045670841844
NEG -39,8 %NEG -11,7 %POS 180,5 %NEG -10,1 %NEG -35,6 %POS 69,4 %POS 850,0 % -
 
Kontantstrøm-4011.300646955474-8501.6800
NEG -130,8 %POS 101,2 %NEG -32,4 %POS 101,5 %POS 155,8 %NEG -150,6 % - -
 
Kassebeholdning5291.2576977176531871.635106
NEG -57,9 %POS 80,3 %NEG -2,8 %POS 9,8 %POS 249,2 %NEG -88,6 %POS 1 442,5 % -
 
Sum egenkapital2.1212.3201.9781.2361.8131.5041.3801.079
NEG -8,6 %POS 17,3 %POS 60,0 %NEG -31,8 %POS 20,5 %POS 9,0 %POS 27,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.