Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 601 767 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 767 600 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

Finner ikke regnskapstall for "Tj & Lmg Holding AS". Vi får derfor ikke sammenlignet tallene for å vise utviklingen selskapet/organisasjonen har hatt.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tj & Lmg Holding AS 100,00% 16 -
 
Krogstads veg AS 15,20% 107 134 -20,15%
Søndre gate 6 AS 40,00% 102 81 25,93%
 
TOTALT: Alle selskap   16 53 -69,68%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tj & Lmg Holding AS 45 3,46% 16 29 2,26%
 
Krogstads veg AS 336 6,98% 107 229 4,86%
Søndre gate 6 AS 248 6,42% 102 146 3,88%
 
TOTALT: Alle selskap 629 6,30% 225 404 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tj & Lmg Holding AS 45 16 29
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
16 -10,00% 43
 
  -30,00% 40
 
  -50,00% 37
 
  -70,00% 34
 
  -100,00% 29

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År
Driftsinntekter
 
Bruttomargin
 
EBITDA resultat
 
Driftsresultat
 
Kontantstrøm
 
Kassebeholdning
 
Sum egenkapital
 
Sum langsiktig gjeld
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.