Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 834 165 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
190 118 185 17 280 698 500 10

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
T Karlsen AS 100,00% 35 38 -7,89%
 
TOTALT: Alle selskap   35 38 -7,89%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
T Karlsen AS 104 5,27% 35 69 3,56%
 
TOTALT: Alle selskap 104 5,27% 35 69 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
T Karlsen AS 104 35 69
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
35 -10,00% 101
 
  -30,00% 94
 
  -50,00% 87
 
  -70,00% 80
 
  -100,00% 69

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter5.9676.2666.1246.1467.7884.2038.1967.056
NEG -4,8 %POS 2,3 %NEG -0,4 %NEG -21,1 %POS 85,3 %NEG -48,7 %POS 16,2 % -
 
Bruttomargin3.9514.0863.6893.8434.8392.3445.2965.341
NEG -3,3 %POS 10,8 %NEG -4,0 %NEG -20,6 %POS 106,4 %NEG -55,7 %NEG -0,8 % -
 
EBITDA resultat5641.101-2261.0221.045-8789262.057
NEG -48,8 %POS 587,2 %NEG -122,1 %NEG -2,2 %POS 219,0 %NEG -194,8 %NEG -55,0 % -
 
Driftsresultat5511.047-279964992-9708841.974
NEG -47,4 %POS 475,3 %NEG -128,9 %NEG -2,8 %POS 202,3 %NEG -209,7 %NEG -55,2 % -
 
Kontantstrøm-75699217353128-682-1.7350
NEG -110,7 %POS 222,1 %NEG -38,5 %POS 175,8 %POS 118,8 %POS 60,7 % - -
 
Kassebeholdning239785565174763678362.315
POS 206,4 %NEG -86,0 %POS 7,5 %POS 8,6 %POS 29,7 %NEG -56,1 %NEG -63,9 % -
 
Sum egenkapital1.3261.9081.0661.6889953191.040428
NEG -30,5 %POS 79,0 %NEG -36,8 %POS 69,6 %POS 211,9 %NEG -69,3 %POS 143,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000302438
- - - POS 100,0 %NEG %POS 100,0 %POS 36,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.