Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 032 982 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
64 400 199 849 73 233 625 500 70 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
T Karlsen AS 100,00% 36 35 2,86%
 
TOTALT: Alle selskap   36 35 2,86%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
T Karlsen AS 104 8,03% 36 68 5,40%
 
TOTALT: Alle selskap 104 8,03% 36 68 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
T Karlsen AS 104 36 68
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
36 -10,00% 100
 
  -30,00% 93
 
  -50,00% 86
 
  -70,00% 79
 
  -100,00% 68

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter6.1375.9676.2666.1246.1467.7884.2038.196
POS 2,8 %NEG -4,8 %POS 2,3 %NEG -0,4 %NEG -21,1 %POS 85,3 %NEG -48,7 % -
 
Bruttomargin4.2953.9514.0863.6893.8434.8392.3445.296
POS 8,7 %NEG -3,3 %POS 10,8 %NEG -4,0 %NEG -20,6 %POS 106,4 %NEG -55,7 % -
 
EBITDA resultat2.5675641.101-2261.0221.045-878926
POS 355,1 %NEG -48,8 %POS 587,2 %NEG -122,1 %NEG -2,2 %POS 219,0 %NEG -194,8 % -
 
Driftsresultat2.5555511.047-279964992-970884
POS 363,7 %NEG -47,4 %POS 475,3 %NEG -128,9 %NEG -2,8 %POS 202,3 %NEG -209,7 % -
 
Kontantstrøm5.568-75699217353128-6820
POS 7 524,0 %NEG -110,7 %POS 222,1 %NEG -38,5 %POS 175,8 %POS 118,8 % - -
 
Kassebeholdning1323978556517476367836
NEG -94,6 %POS 206,4 %NEG -86,0 %POS 7,5 %POS 8,6 %POS 29,7 %NEG -56,1 % -
 
Sum egenkapital1001.3261.9081.0661.6889953191.040
NEG -92,5 %NEG -30,5 %POS 79,0 %NEG -36,8 %POS 69,6 %POS 211,9 %NEG -69,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld000003024
- - - - POS 100,0 %NEG %POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.