Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 295 171 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 51 164 11 507 232 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (13,38%) EBITDA (-55,56%)
Resultat før skatt (-59,26%)
Driftsresultat (-55,56%)
Kontantstrøm fra drift (-96,15%)
Kassebeholdning (-33,77%)
Driftsinntekter (-42,47%)
Bruttomargin (-23,71%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tmq Consulting Tariq M Qureshi 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tmq Consulting Tariq M Qureshi 305 53,79% - 305 53,79%
 
TOTALT: Alle selskap 305 53,79% - 305 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tmq Consulting Tariq M Qureshi 305 - 305
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 305
 
  -30,00% 305
 
  -50,00% 305
 
  -70,00% 305
 
  -100,00% 305

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter2.6762.8992.2681.6105372856848
NEG -7,7 %POS 27,8 %POS 40,9 %POS 199,8 %POS 88,4 %POS 319,1 %POS 41,7 % -
 
Bruttomargin2.3282.5831.4321.4805272596848
NEG -9,9 %POS 80,4 %NEG -3,2 %POS 180,8 %POS 103,5 %POS 280,9 %POS 41,7 % -
 
EBITDA resultat417542282491503928
NEG -76,5 %NEG -68,5 %NEG -76,3 %NEG -8,4 %POS 66,0 %POS 284,6 %POS 39,3 % -
 
Driftsresultat44482282491503928
- NEG -91,7 %NEG -78,9 %NEG -8,4 %POS 66,0 %POS 284,6 %POS 39,3 % -
 
Kontantstrøm-42-19101248288101290
NEG -121,1 %NEG -118,8 %NEG -59,3 %NEG -13,9 %POS 185,1 %POS 248,3 % - -
 
Kassebeholdning18612315865292265
POS 51,2 %NEG -22,2 %POS 143,1 %POS 124,1 %POS 31,8 %POS 266,7 %POS 20,0 % -
 
Sum egenkapital2491431377863932716
POS 74,1 %POS 4,4 %POS 75,6 %POS 23,8 %NEG -32,3 %POS 244,4 %POS 68,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.