Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 291 500 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 88 932 13 068 189 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (575,00%) Kassebeholdning (-17,20%)
Resultat før skatt (575,00%) Driftsinntekter (-19,13%)
Driftsresultat (575,00%) Bruttomargin (-35,70%)
Kontantstrøm fra drift (38,10%)
Sum egenkapital (8,03%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tmq Consulting Tariq M Qureshi 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tmq Consulting Tariq M Qureshi 269 50,47% - 269 50,47%
 
TOTALT: Alle selskap 269 50,47% - 269 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tmq Consulting Tariq M Qureshi 269 - 269
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 269
 
  -30,00% 269
 
  -50,00% 269
 
  -70,00% 269
 
  -100,00% 269

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter2.8992.2681.610537285684838
POS 27,8 %POS 40,9 %POS 199,8 %POS 88,4 %POS 319,1 %POS 41,7 %POS 26,3 % -
 
Bruttomargin2.5831.4321.480527259684838
POS 80,4 %NEG -3,2 %POS 180,8 %POS 103,5 %POS 280,9 %POS 41,7 %POS 26,3 % -
 
EBITDA resultat1754228249150392819
NEG -68,5 %NEG -76,3 %NEG -8,4 %POS 66,0 %POS 284,6 %POS 39,3 %POS 47,4 % -
 
Driftsresultat448228249150392819
NEG -91,7 %NEG -78,9 %NEG -8,4 %POS 66,0 %POS 284,6 %POS 39,3 %POS 47,4 % -
 
Kontantstrøm-1910124828810129280
NEG -118,8 %NEG -59,3 %NEG -13,9 %POS 185,1 %POS 248,3 %POS 3,6 % - -
 
Kassebeholdning123158652922655
NEG -22,2 %POS 143,1 %POS 124,1 %POS 31,8 %POS 266,7 %POS 20,0 % - -
 
Sum egenkapital143137786393271616
POS 4,4 %POS 75,6 %POS 23,8 %NEG -32,3 %POS 244,4 %POS 68,8 % - -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.