Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 198 411 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 74 548 9 863 114 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (33,33%) EBITDA (-42,86%)
Driftsresultat (33,33%) Kontantstrøm fra drift (-70,24%)
Kassebeholdning (75,86%)
Sum egenkapital (1,94%)
Driftsinntekter (53,34%)
Bruttomargin (190,48%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tolaas Limited 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tolaas Limited 210 75,54% - 210 75,54%
 
TOTALT: Alle selskap 210 75,54% - 210 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tolaas Limited 210 - 210
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 210
 
  -30,00% 210
 
  -50,00% 210
 
  -70,00% 210
 
  -100,00% 210

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter3.0873.8893.7965.4516.6835.4197.8062.003
NEG -20,6 %POS 2,4 %NEG -30,4 %NEG -18,4 %POS 23,3 %NEG -30,6 %POS 289,7 % -
 
Bruttomargin165161331336412358293252
POS 2,5 %NEG -51,4 %NEG -1,5 %NEG -18,4 %POS 15,1 %POS 22,2 %POS 16,3 % -
 
EBITDA resultat32915117191224899
POS 255,6 %NEG -94,0 %POS 788,2 %NEG -91,1 %POS 768,2 %NEG -54,2 %NEG -51,5 % -
 
Driftsresultat272143617862799
POS 1 250,0 %NEG -98,6 %POS 2 283,3 %NEG -96,6 %POS 2 866,7 %NEG -77,8 %NEG -72,7 % -
 
Kontantstrøm23-7843-44229-1612580
POS 129,5 %NEG -281,4 %POS 197,7 %NEG -119,2 %POS 242,2 %NEG -162,4 % - -
 
Kassebeholdning51349784825421044
POS 50,0 %NEG -64,9 %POS 15,5 %POS 2,4 %POS 51,9 %NEG -74,3 %POS 377,3 % -
 
Sum egenkapital2041801828111472928
POS 13,3 %NEG -1,1 %POS 124,7 %NEG -28,9 %POS 1 528,6 %NEG -75,9 %POS 3,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.