Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 240 281 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
8 000 48 616 3 164 163 500 17 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tolaas Limited 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tolaas Limited 206 57,87% - 206 57,87%
 
TOTALT: Alle selskap 206 57,87% - 206 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tolaas Limited 206 - 206
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 206
 
  -30,00% 206
 
  -50,00% 206
 
  -70,00% 206
 
  -100,00% 206

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter3.8893.7965.4516.6835.4197.8062.003903
POS 2,4 %NEG -30,4 %NEG -18,4 %POS 23,3 %NEG -30,6 %POS 289,7 %POS 121,8 % -
 
Bruttomargin16133133641235829325216
NEG -51,4 %NEG -1,5 %NEG -18,4 %POS 15,1 %POS 22,2 %POS 16,3 %POS 1 475,0 % -
 
EBITDA resultat915117191224899-24
NEG -94,0 %POS 788,2 %NEG -91,1 %POS 768,2 %NEG -54,2 %NEG -51,5 %POS 512,5 % -
 
Driftsresultat2143617862799-24
NEG -98,6 %POS 2 283,3 %NEG -96,6 %POS 2 866,7 %NEG -77,8 %NEG -72,7 %POS 512,5 % -
 
Kontantstrøm-7843-44229-161258560
NEG -281,4 %POS 197,7 %NEG -119,2 %POS 242,2 %NEG -162,4 %POS 360,7 % - -
 
Kassebeholdning34978482542104411
NEG -64,9 %POS 15,5 %POS 2,4 %POS 51,9 %NEG -74,3 %POS 377,3 %POS 300,0 % -
 
Sum egenkapital1801828111472928-38
NEG -1,1 %POS 124,7 %NEG -28,9 %POS 1 528,6 %NEG -75,9 %POS 3,6 %POS 173,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.