Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tolaas Limited 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tolaas Limited 204 48,92% - 204 48,92%
 
TOTALT: Alle selskap 204 48,92% - 204 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tolaas Limited 204 - 204
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 204
 
  -30,00% 204
 
  -50,00% 204
 
  -70,00% 204
 
  -100,00% 204

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2015201420132012201120102009
Driftsinntekter3.7965.4516.6835.4197.8062.003903
NEG -30,4 %NEG -18,4 %POS 23,3 %NEG -30,6 %POS 289,7 %POS 121,8 % -
 
Bruttomargin33133641235829325216
NEG -1,5 %NEG -18,4 %POS 15,1 %POS 22,2 %POS 16,3 %POS 1 475,0 % -
 
EBITDA resultat15117191224899-24
POS 788,2 %NEG -91,1 %POS 768,2 %NEG -54,2 %NEG -51,5 %POS 512,5 % -
 
Driftsresultat143617862799-24
POS 2 283,3 %NEG -96,6 %POS 2 866,7 %NEG -77,8 %NEG -72,7 %POS 512,5 % -
 
Kontantstrøm43-44229-161258560
POS 197,7 %NEG -119,2 %POS 242,2 %NEG -162,4 %POS 360,7 % - -
 
Kassebeholdning978482542104411
POS 15,5 %POS 2,4 %POS 51,9 %NEG -74,3 %POS 377,3 %POS 300,0 % -
 
Sum egenkapital1828111472928-38
POS 124,7 %NEG -28,9 %POS 1 528,6 %NEG -75,9 %POS 3,6 %POS 173,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000
- - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.