Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 297 951 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
8 800 176 795 16 356 77 000 19 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (180,00%) Kontantstrøm fra drift (-48,92%)
Resultat før skatt (475,00%) Kassebeholdning (-29,60%)
Driftsresultat (475,00%) Bruttomargin (-3,62%)
Sum egenkapital (8,45%)
Driftsinntekter (35,33%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tolaas Limited 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tolaas Limited 231 60,79% - 231 60,79%
 
TOTALT: Alle selskap 231 60,79% - 231 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tolaas Limited 231 - 231
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 231
 
  -30,00% 231
 
  -50,00% 231
 
  -70,00% 231
 
  -100,00% 231

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter1.8141.1833.0873.8893.7965.4516.6835.419
POS 53,3 %NEG -61,7 %NEG -20,6 %POS 2,4 %NEG -30,4 %NEG -18,4 %POS 23,3 % -
 
Bruttomargin24484165161331336412358
POS 190,5 %NEG -49,1 %POS 2,5 %NEG -51,4 %NEG -1,5 %NEG -18,4 %POS 15,1 % -
 
EBITDA resultat473291511719122
NEG -42,9 %NEG -78,1 %POS 255,6 %NEG -94,0 %POS 788,2 %NEG -91,1 %POS 768,2 % -
 
Driftsresultat4327214361786
POS 33,3 %NEG -88,9 %POS 1 250,0 %NEG -98,6 %POS 2 283,3 %NEG -96,6 %POS 2 866,7 % -
 
Kontantstrøm-598423-7843-442290
NEG -170,2 %POS 265,2 %POS 129,5 %NEG -281,4 %POS 197,7 %NEG -119,2 % - -
 
Kassebeholdning5129513497848254
POS 75,9 %NEG -43,1 %POS 50,0 %NEG -64,9 %POS 15,5 %POS 2,4 %POS 51,9 % -
 
Sum egenkapital210206204180182811147
POS 1,9 %POS 1,0 %POS 13,3 %NEG -1,1 %POS 124,7 %NEG -28,9 %POS 1 528,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.