Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 38 811 158 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 386 384 25 274 38 399 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tollbugata 20 AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tollbugata 20 AS 9 458 11,67% - 9 458 11,67%
 
TOTALT: Alle selskap 9 458 11,67% - 9 458 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tollbugata 20 AS 9 458 - 9 458
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 9 458
 
  -30,00% 9 458
 
  -50,00% 9 458
 
  -70,00% 9 458
 
  -100,00% 9 458

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter10.1319.9119.7199.5339.4109.3949.7966.964
POS 2,2 %POS 2,0 %POS 2,0 %POS 1,3 %POS 0,2 %NEG -4,1 %POS 40,7 % -
 
Bruttomargin10.1319.9119.7199.5339.4109.3949.7966.964
POS 2,2 %POS 2,0 %POS 2,0 %POS 1,3 %POS 0,2 %NEG -4,1 %POS 40,7 % -
 
EBITDA resultat9.1108.7468.0398.3258.1168.3527.9755.081
POS 4,2 %POS 8,8 %NEG -3,4 %POS 2,6 %NEG -2,8 %POS 4,7 %POS 57,0 % -
 
Driftsresultat7.7977.4316.7507.0876.8787.1146.7373.869
POS 4,9 %POS 10,1 %NEG -4,8 %POS 3,0 %NEG -3,3 %POS 5,6 %POS 74,1 % -
 
Kontantstrøm12.7666.9035.6453.039-2364.0293.7860
POS 84,9 %POS 22,3 %POS 85,8 %POS 1 387,7 %NEG -105,9 %POS 6,4 % - -
 
Kassebeholdning3.9737.7634.1552.6722.9293.5972257
NEG -48,8 %POS 86,8 %POS 55,5 %NEG -8,8 %NEG -18,6 %POS 179 750,0 %NEG -99,2 % -
 
Sum egenkapital7.8336.8645.6455.0335.0002.57878-1.897
POS 14,1 %POS 21,6 %POS 12,2 %POS 0,7 %POS 93,9 %POS 3 205,1 %POS 104,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld73.43985.74886.11086.00985.48384.97484.44887.456
POS 14,4 %POS 0,4 %NEG -0,1 %NEG -0,6 %NEG -0,6 %NEG -0,6 %POS 3,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.