Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 65 919 014 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 9 516 822 1 354 192 43 703 000 11 345 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (137,48%) EBITDA (-13,23%)
Sum egenkapital (127,44%) Resultat før skatt (-3,10%)
Driftsinntekter (1,94%) Driftsresultat (-12,86%)
Bruttomargin (0,17%) Kassebeholdning (-0,71%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Toma Eiendomsdrift AS 100,00% 661 773 -14,49%
 
Toma Servicepartner AS 100,00% 5 543 - -
Neas Fasade AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   661 773 -14,49%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Toma Eiendomsdrift AS 9 373 10,21% 661 8 712 9,56%
 
Toma Servicepartner AS 9 730 34,89% 5 543 4 187 18,74%
Neas Fasade AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 19 103 15,96% 6 204 12 899 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Toma Eiendomsdrift AS 9 373 661 8 712
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
661 -10,00% 9 307
 
  -30,00% 9 175
 
  -50,00% 9 043
 
  -70,00% 8 910
 
  -100,00% 8 712

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter180.051160.104166.766141.818153.503000
POS 12,5 %NEG -4,0 %POS 17,6 %NEG -7,6 %POS 100% - - -
 
Bruttomargin146.177129.933117.888107.136111.853000
POS 12,5 %POS 10,2 %POS 10,0 %NEG -4,2 %POS 100% - - -
 
EBITDA resultat14.14014.07412.9868.4327.724-2-2-2
POS 0,5 %POS 8,4 %POS 54,0 %POS 9,2 %POS 386 300,0 % - - -
 
Driftsresultat11.2279.1307.5472.8211.017-2-2-2
POS 23,0 %POS 21,0 %POS 167,5 %POS 177,4 %POS 50 950,0 % - - -
 
Kontantstrøm4.82411.025-9.25164.247-2.761210
NEG -56,2 %POS 219,2 %NEG -114,4 %POS 2 426,9 %NEG -138 150,0 %POS 100,0 % - -
 
Kassebeholdning10.06617.99716.97536.103105105103102
NEG -44,1 %POS 6,0 %NEG -53,0 %POS 34 283,8 % - POS 1,9 %POS 1,0 % -
 
Sum egenkapital2581.50060251624.004100100100
NEG -82,8 %POS 149,2 %POS 16,7 %NEG -97,9 %POS 23 904,0 % - - -
 
Sum langsiktig gjeld7.9822.6553.6491.9922.751000
NEG -200,6 %POS 27,2 %NEG -83,2 %POS 27,6 %NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.