Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 165 959 353 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 628 455 53 715 165 277 000 183

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tom Hagen Eiendom AS 100,00% - -
 
Kvitfjell Eiendom AS 100,00% 2 012 1 900 5,89%
Øyeren Båtservice AS 19,03% - - -
Kvitfjell Destination AS 100,00% - - -
Kvitfjell Resort AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 1 900 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tom Hagen Eiendom AS 208 296 50,39% - 208 296 50,39%
 
Kvitfjell Eiendom AS 26 877 71,00% 2 012 24 865 69,37%
Øyeren Båtservice AS -285 -18,18% - -285 -18,18%
Kvitfjell Destination AS 132 100,00% - 132 100,00%
Kvitfjell Resort AS 132 100,00% - 132 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 235 152 51,91% 2 012 233 140 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tom Hagen Eiendom AS 208 296 - 208 296
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 208 296
 
  -30,00% 208 296
 
  -50,00% 208 296
 
  -70,00% 208 296
 
  -100,00% 208 296

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter35.24433.03074.81443.24734.84330.46944.80430.137
POS 6,7 %NEG -55,9 %POS 73,0 %POS 24,1 %POS 14,4 %NEG -32,0 %POS 48,7 % -
 
Bruttomargin20.02023.22074.81443.24723.21630.46944.80422.430
NEG -13,8 %NEG -69,0 %POS 73,0 %POS 86,3 %NEG -23,8 %NEG -32,0 %POS 99,8 % -
 
EBITDA resultat11.37216.40455.63729.67816.63515.32132.33518.525
NEG -30,7 %NEG -70,5 %POS 87,5 %POS 78,4 %POS 8,6 %NEG -52,6 %POS 74,5 % -
 
Driftsresultat10.37515.40754.85628.91715.86814.56131.58813.557
NEG -32,7 %NEG -71,9 %POS 89,7 %POS 82,2 %POS 9,0 %NEG -53,9 %POS 133,0 % -
 
Kontantstrøm-2.0555.94637.72520.161-1.108-413.5810
NEG -134,6 %NEG -84,2 %POS 87,1 %POS 1 919,6 %NEG -27 600,0 %NEG -100,0 % - -
 
Kassebeholdning65.97679.45884.60968.93268.24685.15698.423112.768
NEG -17,0 %NEG -6,1 %POS 22,7 %POS 1,0 %NEG -19,9 %NEG -13,5 %NEG -12,7 % -
 
Sum egenkapital202.017198.795195.525163.164150.261149.194149.974138.141
POS 1,6 %POS 1,7 %POS 19,8 %POS 8,6 %POS 0,7 %NEG -0,5 %POS 8,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld190.863207.101221.174226.968239.720251.647263.024271.132
POS 7,8 %POS 6,4 %POS 2,6 %POS 5,3 %POS 4,7 %POS 4,3 %POS 3,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.