Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 165 152 507 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 216 014 216 493 162 537 000 183 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Tom Hagen Eiendom AS 100,00% - -
 
Kvitfjell Eiendom AS 100,00% 2 141 2 012 6,41%
Øyeren Båtservice AS 19,03% - - -
Kvitfjell Destination AS 100,00% - - -
Kvitfjell Resort AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 2 012 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Tom Hagen Eiendom AS 226 032 54,34% - 226 032 54,34%
 
Kvitfjell Eiendom AS 26 022 79,47% 2 141 23 881 78,03%
Øyeren Båtservice AS -434 -33,67% - -434 -33,67%
Kvitfjell Destination AS 133 100,00% - 133 100,00%
Kvitfjell Resort AS 132 100,00% - 132 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 251 885 55,95% 2 141 249 744 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Tom Hagen Eiendom AS 226 032 - 226 032
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 226 032
 
  -30,00% 226 032
 
  -50,00% 226 032
 
  -70,00% 226 032
 
  -100,00% 226 032

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter35.23235.24433.03074.81443.24734.84330.46944.804
NEG -0,0 %POS 6,7 %NEG -55,9 %POS 73,0 %POS 24,1 %POS 14,4 %NEG -32,0 % -
 
Bruttomargin25.93120.02023.22074.81443.24723.21630.46944.804
POS 29,5 %NEG -13,8 %NEG -69,0 %POS 73,0 %POS 86,3 %NEG -23,8 %NEG -32,0 % -
 
EBITDA resultat17.85811.37216.40455.63729.67816.63515.32132.335
POS 57,0 %NEG -30,7 %NEG -70,5 %POS 87,5 %POS 78,4 %POS 8,6 %NEG -52,6 % -
 
Driftsresultat16.87410.37515.40754.85628.91715.86814.56131.588
POS 62,6 %NEG -32,7 %NEG -71,9 %POS 89,7 %POS 82,2 %POS 9,0 %NEG -53,9 % -
 
Kontantstrøm22.704-2.0555.94637.72520.161-1.108-40
POS 1 204,8 %NEG -134,6 %NEG -84,2 %POS 87,1 %POS 1 919,6 %NEG -27 600,0 % - -
 
Kassebeholdning75.76765.97679.45884.60968.93268.24685.15698.423
POS 14,8 %NEG -17,0 %NEG -6,1 %POS 22,7 %POS 1,0 %NEG -19,9 %NEG -13,5 % -
 
Sum egenkapital209.488202.017198.795195.525163.164150.261149.194149.974
POS 3,7 %POS 1,6 %POS 1,7 %POS 19,8 %POS 8,6 %POS 0,7 %NEG -0,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld176.598190.863207.101221.174226.968239.720251.647263.024
POS 7,5 %POS 7,8 %POS 6,4 %POS 2,6 %POS 5,3 %POS 4,7 %POS 4,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.