Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 439 788 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 817 932 403 356 5 095 500 2 123 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (217,13%) Resultat før skatt (-58,92%)
Driftsresultat (54,96%) Sum egenkapital (-19,46%)
Kontantstrøm fra drift (66,13%)
Kassebeholdning (14,33%)
Driftsinntekter (13,31%)
Bruttomargin (9,14%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Trans AS 100,00% - 872 -100,00%
 
Odal Eiendomsutvikling AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 872
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Trans AS 2 492 23,57% - 2 492 23,57%
 
Odal Eiendomsutvikling AS 607 13,04% - 607 13,04%
 
TOTALT: Alle selskap 3 099 20,35% - 3 099 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Trans AS 2 492 - 2 492
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 492
 
  -30,00% 2 492
 
  -50,00% 2 492
 
  -70,00% 2 492
 
  -100,00% 2 492

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter14.44010.3179.4037.6928.5029.0409.1058.497
POS 40,0 %POS 9,7 %POS 22,2 %NEG -9,5 %NEG -6,0 %NEG -0,7 %POS 7,2 % -
 
Bruttomargin13.4119.6788.5817.2057.4348.2048.0717.351
POS 38,6 %POS 12,8 %POS 19,1 %NEG -3,1 %NEG -9,4 %POS 1,6 %POS 9,8 % -
 
EBITDA resultat-6201.1701.075-148511763600324
NEG -153,0 %POS 8,8 %POS 826,4 %NEG -129,0 %NEG -33,0 %POS 27,2 %POS 85,2 % -
 
Driftsresultat-1.549322814-305358644523225
NEG -581,1 %NEG -60,4 %POS 366,9 %NEG -185,2 %NEG -44,4 %POS 23,1 %POS 132,4 % -
 
Kontantstrøm575861.528-4544383906280
NEG -90,3 %NEG -61,6 %POS 436,6 %NEG -203,7 %POS 12,3 %NEG -37,9 % - -
 
Kassebeholdning3937801.046492620437981650
NEG -49,6 %NEG -25,4 %POS 112,6 %NEG -20,6 %POS 41,9 %NEG -55,5 %POS 50,9 % -
 
Sum egenkapital3.5204.1813.6113.1943.1992.8442.8952.663
NEG -15,8 %POS 15,8 %POS 13,1 %NEG -0,2 %POS 12,5 %NEG -1,8 %POS 8,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld6.0736.2523.9173.6333.2513.5773.4253.714
POS 2,9 %NEG -59,6 %NEG -7,8 %NEG -11,8 %POS 9,1 %NEG -4,4 %POS 7,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.