Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 74 790 685 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
17 208 000 8 248 356 1 392 329 37 216 000 10 726 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (3,97%) EBITDA (-39,25%)
Sum egenkapital (2,47%) Resultat før skatt (-66,52%)
Driftsresultat (-62,98%)
Kontantstrøm fra drift (-13,68%)
Driftsinntekter (-2,23%)
Bruttomargin (-5,44%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Truck & Trailer Industry AS 100,00% 716 753 -4,91%
 
TOTALT: Alle selskap   716 753 -4,91%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Truck & Trailer Industry AS 77 374 78,90% 716 76 658 78,74%
 
TOTALT: Alle selskap 77 374 78,90% 716 76 658 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Truck & Trailer Industry AS 77 374 716 76 658
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
716 -10,00% 77 302
 
  -30,00% 77 159
 
  -50,00% 77 016
 
  -70,00% 76 873
 
  -100,00% 76 658

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter204.736199.778185.519173.576167.414160.593161.980156.868
POS 2,5 %POS 7,7 %POS 6,9 %POS 3,7 %POS 4,2 %NEG -0,9 %POS 3,3 % -
 
Bruttomargin86.24784.73279.65178.33371.81769.77070.06769.104
POS 1,8 %POS 6,4 %POS 1,7 %POS 9,1 %POS 2,9 %NEG -0,4 %POS 1,4 % -
 
EBITDA resultat7.99615.17213.05817.06910.80611.17510.16514.581
NEG -47,3 %POS 16,2 %NEG -23,5 %POS 58,0 %NEG -3,3 %POS 9,9 %NEG -30,3 % -
 
Driftsresultat5.80013.46911.37215.5649.0809.4018.48812.285
NEG -56,9 %POS 18,4 %NEG -26,9 %POS 71,4 %NEG -3,4 %POS 10,8 %NEG -30,9 % -
 
Kontantstrøm-14825.719-64719812.11913.14914.4960
NEG -100,6 %POS 4 075,1 %NEG -426,8 %NEG -98,4 %NEG -7,8 %NEG -9,3 % - -
 
Kassebeholdning27.11230.85423.35124.06828.03019.73613.3858.944
NEG -12,1 %POS 32,1 %NEG -3,0 %NEG -14,1 %POS 42,0 %POS 47,4 %POS 49,7 % -
 
Sum egenkapital69.97165.32963.40354.78451.43546.58544.11244.254
POS 7,1 %POS 3,0 %POS 15,7 %POS 6,5 %POS 10,4 %POS 5,6 %NEG -0,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.