Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 103 993 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 6 493 97 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Trus AS 100,00% - -
 
Flis Fram AS 3,20% 47 36 30,56%
L-flis og Interiør AS 5,20% 292 338 -13,61%
 
TOTALT: Alle selskap   - 19 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Trus AS 395 100,00% - 395 100,00%
 
Flis Fram AS 43 038 65,64% 47 42 991 65,62%
L-flis og Interiør AS 19 296 23,54% 292 19 004 23,26%
 
TOTALT: Alle selskap 62 729 42,40% 339 62 390 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Trus AS 395 - 395
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 395
 
  -30,00% 395
 
  -50,00% 395
 
  -70,00% 395
 
  -100,00% 395

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År
Driftsinntekter
 
Bruttomargin
 
EBITDA resultat
 
Driftsresultat
 
Kontantstrøm
 
Kassebeholdning
 
Sum egenkapital
 
Sum langsiktig gjeld
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.