Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 843 356 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 804 000 79 356 2 514 000 446 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (40,68%) Driftsinntekter (-20,89%)
Resultat før skatt (31,65%) Bruttomargin (-11,97%)
Driftsresultat (62,09%)
Kontantstrøm fra drift (345,63%)
Kassebeholdning (47,74%)
Sum egenkapital (1,32%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
T & T Bygg AS 100,00% 70 51 37,25%
 
Horten Vvs AS 35,00% - - -
T & T - Eiendom AS 50,00% 178 98 81,63%
Jotan AS 49,90% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   70 100 -30,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
T & T Bygg AS 7 498 68,33% 70 7 428 68,12%
 
Horten Vvs AS 1 315 56,88% - 1 315 56,88%
T & T - Eiendom AS -598 -7,39% 178 -776 -9,81%
Jotan AS 182 24,93% - 182 24,93%
 
TOTALT: Alle selskap 8 397 37,99% 248 8 149 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
T & T Bygg AS 7 498 70 7 428
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
70 -10,00% 7 491
 
  -30,00% 7 477
 
  -50,00% 7 463
 
  -70,00% 7 449
 
  -100,00% 7 428

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter20.31816.18217.93114.30213.45015.80316.74110.010
POS 25,6 %NEG -9,8 %POS 25,4 %POS 6,3 %NEG -14,9 %NEG -5,6 %POS 67,2 % -
 
Bruttomargin9.8879.48210.2818.0916.0097.5645.8804.769
POS 4,3 %NEG -7,8 %POS 27,1 %POS 34,6 %NEG -20,6 %POS 28,6 %POS 23,3 % -
 
EBITDA resultat2.2602.2963.2882.017-5141.0861.358495
NEG -1,6 %NEG -30,2 %POS 63,0 %POS 492,4 %NEG -147,3 %NEG -20,0 %POS 174,3 % -
 
Driftsresultat1.9591.9943.0311.778-7289091.239340
NEG -1,8 %NEG -34,2 %POS 70,5 %POS 344,2 %NEG -180,1 %NEG -26,6 %POS 264,4 % -
 
Kontantstrøm1.5202.7742.8443.684-7381247820
NEG -45,2 %NEG -2,5 %NEG -22,8 %POS 599,2 %NEG -695,2 %NEG -84,1 % - -
 
Kassebeholdning7.7577.3925.0093.9262.0942.3682.8612.811
POS 4,9 %POS 47,6 %POS 27,6 %POS 87,5 %NEG -11,6 %NEG -17,2 %POS 1,8 % -
 
Sum egenkapital9.5327.8586.0265.2874.0094.4623.7762.888
POS 21,3 %POS 30,4 %POS 14,0 %POS 31,9 %NEG -10,2 %POS 18,2 %POS 30,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld0001891.195241286332
- - POS 100,0 %POS 84,2 %NEG -395,9 %POS 15,7 %POS 13,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.