Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 996 493 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 016 260 118 233 3 400 000 462 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (21,71%) EBITDA (-52,04%)
Bruttomargin (13,85%) Resultat før skatt (-50,83%)
Driftsresultat (-59,06%)
Kontantstrøm fra drift (-63,16%)
Kassebeholdning (-48,42%)
Sum egenkapital (-22,37%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
T & T Bygg AS 100,00% 51 88 -42,05%
 
Horten Vvs AS 35,00% - 1 -100,00%
T & T - Eiendom AS 50,00% 98 38 157,89%
 
TOTALT: Alle selskap   51 107 -52,49%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
T & T Bygg AS 7 400 68,28% 51 7 349 68,13%
 
Horten Vvs AS 1 115 38,07% - 1 115 38,07%
T & T - Eiendom AS -316 -3,89% 98 -414 -5,16%
 
TOTALT: Alle selskap 8 199 37,45% 149 8 050 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
T & T Bygg AS 7 400 51 7 349
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
51 -10,00% 7 395
 
  -30,00% 7 385
 
  -50,00% 7 375
 
  -70,00% 7 364
 
  -100,00% 7 349

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter16.18217.93114.30213.45015.80316.74110.01010.008
NEG -9,8 %POS 25,4 %POS 6,3 %NEG -14,9 %NEG -5,6 %POS 67,2 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin9.48210.2818.0916.0097.5645.8804.7693.589
NEG -7,8 %POS 27,1 %POS 34,6 %NEG -20,6 %POS 28,6 %POS 23,3 %POS 32,9 % -
 
EBITDA resultat2.2963.2882.017-5141.0861.358495586
NEG -30,2 %POS 63,0 %POS 492,4 %NEG -147,3 %NEG -20,0 %POS 174,3 %NEG -15,5 % -
 
Driftsresultat1.9943.0311.778-7289091.239340437
NEG -34,2 %POS 70,5 %POS 344,2 %NEG -180,1 %NEG -26,6 %POS 264,4 %NEG -22,2 % -
 
Kontantstrøm2.7742.8443.684-738124782-1750
NEG -2,5 %NEG -22,8 %POS 599,2 %NEG -695,2 %NEG -84,1 %POS 546,9 % - -
 
Kassebeholdning7.3925.0093.9262.0942.3682.8612.8113.030
POS 47,6 %POS 27,6 %POS 87,5 %NEG -11,6 %NEG -17,2 %POS 1,8 %NEG -7,2 % -
 
Sum egenkapital7.8586.0265.2874.0094.4623.7762.8882.636
POS 30,4 %POS 14,0 %POS 31,9 %NEG -10,2 %POS 18,2 %POS 30,7 %POS 9,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld001891.195241286332377
- POS 100,0 %POS 84,2 %NEG -395,9 %POS 15,7 %POS 13,9 %POS 11,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.