Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 432 788 479 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
14 410 000 51 989 918 19 528 562 333 216 000 13 644 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (1 658,50%) EBITDA (-18,47%)
Kassebeholdning (345,00%) Resultat før skatt (-43,17%)
Sum egenkapital (13,69%) Driftsresultat (-42,00%)
Driftsinntekter (-8,30%)
Bruttomargin (-4,49%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Unicon AS 100,00% 179 127 178 277 0,48%
 
TOTALT: Alle selskap   179 127 178 277 0,48%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Unicon AS 245 950 35,88% 179 127 66 823 13,20%
 
TOTALT: Alle selskap 245 950 35,88% 179 127 66 823 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Unicon AS 245 950 179 127 66 823
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
179 127 -10,00% 228 037
 
  -30,00% 192 212
 
  -50,00% 156 387
 
  -70,00% 120 561
 
  -100,00% 66 823

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter1.329.7891.184.1171.085.5921.144.4861.180.3011.027.570967.583806.109
POS 12,3 %POS 9,1 %NEG -5,1 %NEG -3,0 %POS 14,9 %POS 6,2 %POS 20,0 % -
 
Bruttomargin719.901654.855611.658636.789661.109562.282517.535388.301
POS 9,9 %POS 7,1 %NEG -3,9 %NEG -3,7 %POS 17,6 %POS 8,6 %POS 33,3 % -
 
EBITDA resultat98.74293.06083.23896.316113.33265.11958.95868.705
POS 6,1 %POS 11,8 %NEG -13,6 %NEG -15,0 %POS 74,0 %POS 10,4 %NEG -14,2 % -
 
Driftsresultat75.45770.87560.59272.58683.32132.81427.49833.002
POS 6,5 %POS 17,0 %NEG -16,5 %NEG -12,9 %POS 153,9 %POS 19,3 %NEG -16,7 % -
 
Kontantstrøm69.43224.411-22.11727.949133.11243.71121.7590
POS 184,4 %POS 210,4 %NEG -179,1 %NEG -79,0 %POS 204,5 %POS 100,9 % - -
 
Kassebeholdning38.4656.24221.46360.53849.19018.7856.9996.141
POS 516,2 %NEG -70,9 %NEG -64,5 %POS 23,1 %POS 161,9 %POS 168,4 %POS 14,0 % -
 
Sum egenkapital190.179195.296202.416246.341257.068257.804266.944277.057
NEG -2,6 %NEG -3,5 %NEG -17,8 %NEG -4,2 %NEG -0,3 %NEG -3,4 %NEG -3,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld67.32967.22665.27070.62367.37548.58055.97257.452
NEG -0,2 %NEG -3,0 %POS 7,6 %NEG -4,8 %NEG -38,7 %POS 13,2 %POS 2,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.