Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
United Bakeries Holding AS 100,00% 1 142 1 198 -4,67%
 
United Bakeries Norway AS 100,00% 3 098 3 338 -7,19%
Åpent Bakeri AS 44,30% - - -
Sigdal Bakeri AS 100,00% 119 - -
Nordbake AS 49,78% 1 001 - -
 
Bakeverket AS 95,50% 685 212 223,11%
Hardanger Industripark AS 90,10% - 5 -100,00%
Skigo AS 85,00% - - -
Wessel-invest AS 100,00% - - -
 
Det Lille Presseriet AS 90,04% - - -
Isklar AS 90,10% 29 88 -67,05%
Oslobakeriet AS 100,00% 89 - -
 
TOTALT: Alle selskap   1 142 4 822 -76,32%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
United Bakeries Holding AS 142 280 48,35% 1 142 141 138 48,15%
 
United Bakeries Norway AS 87 257 39,38% 3 098 84 159 38,52%
Åpent Bakeri AS 28 589 52,00% - 28 589 52,00%
Sigdal Bakeri AS 5 919 47,23% 119 5 800 46,73%
Nordbake AS 16 569 40,15% 1 001 15 568 38,66%
 
Bakeverket AS 47 653 31,82% 685 46 968 31,51%
Hardanger Industripark AS 106 3,35% - 106 3,35%
Skigo AS -5 424 -183,86% - -5 424 -183,86%
Wessel-invest AS 15 074 17,82% - 15 074 17,82%
 
Det Lille Presseriet AS 3 843 33,72% - 3 843 33,72%
Isklar AS -111 -0,52% 29 -140 -0,66%
Oslobakeriet AS 287 5,71% 89 198 4,01%
 
TOTALT: Alle selskap 342 042 37,89% 6 163 335 879 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
United Bakeries Holding AS 142 280 1 142 141 138
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 142 -10,00% 142 166
 
  -30,00% 141 937
 
  -50,00% 141 709
 
  -70,00% 141 481
 
  -100,00% 141 138

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter4.7634.3120496.751421.649326.468267.282264.055
POS 10,5 %POS 100%NEG -100,0 %POS 17,8 %POS 29,2 %POS 22,1 %POS 1,2 % -
 
Bruttomargin4.7633.9980188.465158.759120.28191.35389.083
POS 19,1 %POS 100%NEG -100,0 %POS 18,7 %POS 32,0 %POS 31,7 %POS 2,5 % -
 
EBITDA resultat-6.507-5.869-1.43539.00337.04725.64918.35614.209
NEG -10,9 %NEG -309,0 %NEG -103,7 %POS 5,3 %POS 44,4 %POS 39,7 %POS 29,2 % -
 
Driftsresultat-6.594-5.893-1.43532.89028.55117.77213.58110.197
NEG -11,9 %NEG -310,7 %NEG -104,4 %POS 15,2 %POS 60,7 %POS 30,9 %POS 33,2 % -
 
Kontantstrøm-10.828-18.577-7.16852.88916.56542.644-4.0970
POS 41,7 %NEG -159,2 %NEG -113,6 %POS 219,3 %NEG -61,2 %POS 1 140,9 % - -
 
Kassebeholdning5932345344.3511.7833.5122.5585.179
POS 153,4 %NEG -56,2 %NEG -87,7 %POS 144,0 %NEG -49,2 %POS 37,3 %NEG -50,6 % -
 
Sum egenkapital115.182121.93893.45469.64456.09347.32738.08729.615
NEG -5,5 %POS 30,5 %POS 34,2 %POS 24,2 %POS 18,5 %POS 24,3 %POS 28,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld93.908104.12168.05530.9887.07711.19520.52016.671
POS 9,8 %NEG -53,0 %NEG -119,6 %NEG -337,9 %POS 36,8 %POS 45,4 %NEG -23,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.