Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 260 541 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 41 260 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
V-el Invest AS 100,00% - -
 
V-el Installasjon AS 46,66% - - -
Norgarden Eiendom AS 6,65% 464 388 19,59%
 
TOTALT: Alle selskap   - 26 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
V-el Invest AS 187 34,44% - 187 34,44%
 
V-el Installasjon AS 440 44,18% - 440 44,18%
Norgarden Eiendom AS 5 002 31,90% 464 4 538 29,82%
 
TOTALT: Alle selskap 5 629 32,69% 464 5 165 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
V-el Invest AS 187 - 187
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 187
 
  -30,00% 187
 
  -50,00% 187
 
  -70,00% 187
 
  -100,00% 187

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter000
- - -
 
Bruttomargin000
- - -
 
EBITDA resultat00-1
- POS 100,0 % -
 
Driftsresultat00-1
- POS 100,0 % -
 
Kontantstrøm51940
NEG -45,7 % - -
 
Kassebeholdning738
POS 133,3 %NEG -62,5 % -
 
Sum egenkapital712120
POS 238,1 %POS 5,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld4255050
NEG -750,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.