Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 032 808 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 300 452 22 356 710 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (307,35%) EBITDA (-32,50%)
Kassebeholdning (564,00%) Resultat før skatt (-54,05%)
Sum egenkapital (30,36%) Driftsresultat (-32,50%)
Driftsinntekter (95,38%) Bruttomargin (-6,81%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Valids AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Valids AS 73 4,17% - 73 4,17%
 
TOTALT: Alle selskap 73 4,17% - 73 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Valids AS 73 - 73
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 73
 
  -30,00% 73
 
  -50,00% 73
 
  -70,00% 73
 
  -100,00% 73

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015
Driftsinntekter3.4611.6312.2443.588
POS 112,2 %NEG -27,3 %NEG -37,5 % -
 
Bruttomargin2.5141875072.088
POS 1 244,4 %NEG -63,1 %NEG -75,7 % -
 
EBITDA resultat55-1777083
POS 131,1 %NEG -352,9 %NEG -15,7 % -
 
Driftsresultat55-1777083
POS 131,1 %NEG -352,9 %NEG -15,7 % -
 
Kontantstrøm8813-290
POS 576,9 %POS 144,8 % - -
 
Kassebeholdning185976794
POS 90,7 %POS 44,8 %NEG -28,7 % -
 
Sum egenkapital18-3614191
POS 150,0 %NEG -125,5 %POS 54,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld0012
- POS 100,0 %POS 50,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.