Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 021 377 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 192 740 2 137 826 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (533,33%)
Resultat før skatt (433,88%)
Driftsresultat (533,33%)
Kontantstrøm fra drift (147,87%)
Kassebeholdning (3 462,50%)
Sum egenkapital (117,10%)
Driftsinntekter (3 808,33%)
Bruttomargin (370,83%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Valstad Boligutvikling AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Valstad Boligutvikling AS 59 3,04% - 59 3,04%
 
TOTALT: Alle selskap 59 3,04% - 59 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Valstad Boligutvikling AS 59 - 59
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 59
 
  -30,00% 59
 
  -50,00% 59
 
  -70,00% 59
 
  -100,00% 59

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter402.29000003.0180
NEG -98,3 %POS 100% - - - NEG -100,0 %POS 100% -
 
Bruttomargin4018800002390
NEG -78,7 %POS 100% - - - NEG -100,0 %POS 100% -
 
EBITDA resultat-384175-16-20-17-16214-12
NEG -319,4 %POS 1 193,8 %POS 20,0 %NEG -17,6 %NEG -6,3 %NEG -107,5 %POS 1 883,3 % -
 
Driftsresultat-384175-16-20-17-16214-12
NEG -319,4 %POS 1 193,8 %POS 20,0 %NEG -17,6 %NEG -6,3 %NEG -107,5 %POS 1 883,3 % -
 
Kontantstrøm12449166-910-831.3670
NEG -97,3 %POS 170,5 %POS 1 944,4 %NEG -190,0 %POS 112,0 %NEG -106,1 % - -
 
Kassebeholdning53050110050121
NEG -98,4 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -90,0 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -58,7 % -
 
Sum egenkapital-22424113414616117418228
NEG -192,9 %POS 79,9 %NEG -8,2 %NEG -9,3 %NEG -7,5 %NEG -4,4 %POS 550,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.1850000001.409
NEG % - - - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.