Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 19 750 562 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
280 000 4 413 329 103 233 14 920 000 34 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Vd Vindu og Dør Montasje AS 100,00% - 57 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 57 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Vd Vindu og Dør Montasje AS 5 945 19,92% - 5 945 19,92%
 
TOTALT: Alle selskap 5 945 19,92% - 5 945 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Vd Vindu og Dør Montasje AS 5 945 - 5 945
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 945
 
  -30,00% 5 945
 
  -50,00% 5 945
 
  -70,00% 5 945
 
  -100,00% 5 945

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter63.09743.78347.90331.34242.09318.12912.3856.300
POS 44,1 %NEG -8,6 %POS 52,8 %NEG -25,5 %POS 132,2 %POS 46,4 %POS 96,6 % -
 
Bruttomargin18.45715.20113.7489.54116.0006.2373.8721.653
POS 21,4 %POS 10,6 %POS 44,1 %NEG -40,4 %POS 156,5 %POS 61,1 %POS 134,2 % -
 
EBITDA resultat2.9151.7242.653-9045.956-217546277
POS 69,1 %NEG -35,0 %POS 393,5 %NEG -115,2 %POS 2 844,7 %NEG -139,7 %POS 97,1 % -
 
Driftsresultat2.7051.5202.406-1.1825.763-377463247
POS 78,0 %NEG -36,8 %POS 303,6 %NEG -120,5 %POS 1 628,6 %NEG -181,4 %POS 87,4 % -
 
Kontantstrøm-4092.715-2.774-1.2642.731-5122.8370
NEG -115,1 %POS 197,9 %NEG -119,5 %NEG -146,3 %POS 633,4 %NEG -118,0 % - -
 
Kassebeholdning1.9332.7731268499031.7152.30577
NEG -30,3 %POS 2 100,8 %NEG -85,2 %NEG -6,0 %NEG -47,3 %NEG -25,6 %POS 2 893,5 % -
 
Sum egenkapital3.3983.4432.0561.9232.357154672345
NEG -1,3 %POS 67,5 %POS 6,9 %NEG -18,4 %POS 1 430,5 %NEG -77,1 %POS 94,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld5613594391.7642.9140591
NEG -56,3 %POS 18,2 %POS 75,1 %POS 39,5 %NEG %POS 100,0 %POS 94,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.