Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 16 293 541 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
240 000 3 578 096 129 945 12 339 500 6 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (259,19%) EBITDA (-32,42%)
Kassebeholdning (100%) Resultat før skatt (-38,06%)
Bruttomargin (0,79%) Driftsresultat (-30,38%)
Sum egenkapital (-16,97%)
Driftsinntekter (-18,93%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Vd Vindu og Dør Montasje AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Vd Vindu og Dør Montasje AS 4 936 20,00% - 4 936 20,00%
 
TOTALT: Alle selskap 4 936 20,00% - 4 936 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Vd Vindu og Dør Montasje AS 4 936 - 4 936
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 4 936
 
  -30,00% 4 936
 
  -50,00% 4 936
 
  -70,00% 4 936
 
  -100,00% 4 936

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter79.53163.09743.78347.90331.34242.09318.12912.385
POS 26,0 %POS 44,1 %NEG -8,6 %POS 52,8 %NEG -25,5 %POS 132,2 %POS 46,4 % -
 
Bruttomargin22.45618.45715.20113.7489.54116.0006.2373.872
POS 21,7 %POS 21,4 %POS 10,6 %POS 44,1 %NEG -40,4 %POS 156,5 %POS 61,1 % -
 
EBITDA resultat6.0332.9151.7242.653-9045.956-217546
POS 107,0 %POS 69,1 %NEG -35,0 %POS 393,5 %NEG -115,2 %POS 2 844,7 %NEG -139,7 % -
 
Driftsresultat5.8332.7051.5202.406-1.1825.763-377463
POS 115,6 %POS 78,0 %NEG -36,8 %POS 303,6 %NEG -120,5 %POS 1 628,6 %NEG -181,4 % -
 
Kontantstrøm-433-4092.715-2.774-1.2642.731-5120
NEG -5,9 %NEG -115,1 %POS 197,9 %NEG -119,5 %NEG -146,3 %POS 633,4 % - -
 
Kassebeholdning01.9332.7731268499031.7152.305
NEG -100,0 %NEG -30,3 %POS 2 100,8 %NEG -85,2 %NEG -6,0 %NEG -47,3 %NEG -25,6 % -
 
Sum egenkapital3.7503.3983.4432.0561.9232.357154672
POS 10,4 %NEG -1,3 %POS 67,5 %POS 6,9 %NEG -18,4 %POS 1 430,5 %NEG -77,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld1575613594391.7642.91405
POS 72,0 %NEG -56,3 %POS 18,2 %POS 75,1 %POS 39,5 %NEG %POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.