Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 009 404 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
518 000 210 000 33 904 1 175 500 72 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Vedlikehold Industri Produkt AS 100,00% 4 -
 
Slipeprodukter Norge AS 100,00% - 24 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   4 24 -83,33%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Vedlikehold Industri Produkt AS 1 168 44,13% 4 1 164 44,04%
 
Slipeprodukter Norge AS 372 80,00% - 372 80,00%
 
TOTALT: Alle selskap 1 540 49,49% 4 1 536 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Vedlikehold Industri Produkt AS 1 168 4 1 164
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
4 -10,00% 1 168
 
  -30,00% 1 167
 
  -50,00% 1 166
 
  -70,00% 1 165
 
  -100,00% 1 164

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter5.9796.5466.6776.3786.1676.5205.1123.338
NEG -8,7 %NEG -2,0 %POS 4,7 %POS 3,4 %NEG -5,4 %POS 27,5 %POS 53,1 % -
 
Bruttomargin2.7153.0553.2683.0782.8892.8862.1681.739
NEG -11,1 %NEG -6,5 %POS 6,2 %POS 6,5 %POS 0,1 %POS 33,1 %POS 24,7 % -
 
EBITDA resultat90384302401311430129335
NEG -76,6 %POS 27,2 %NEG -24,7 %POS 28,9 %NEG -27,7 %POS 233,3 %NEG -61,5 % -
 
Driftsresultat76370295385274347-19714
NEG -79,5 %POS 25,4 %NEG -23,4 %POS 40,5 %NEG -21,0 %POS 276,1 %NEG -1 507,1 % -
 
Kontantstrøm2161402294543011501220
POS 54,3 %NEG -38,9 %NEG -49,6 %POS 50,8 %POS 100,7 %POS 23,0 % - -
 
Kassebeholdning19811725329714376148180
POS 69,2 %NEG -53,8 %NEG -14,8 %POS 107,7 %POS 88,2 %NEG -48,6 %NEG -17,8 % -
 
Sum egenkapital1.015937655452174-22-277-86
POS 8,3 %POS 43,1 %POS 44,9 %POS 159,8 %POS 890,9 %POS 92,1 %NEG -222,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld02113866549031.1361.3541.560
POS 100,0 %POS 45,3 %POS 41,0 %POS 27,6 %POS 20,5 %POS 16,1 %POS 13,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.