Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 998 862 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
510 800 246 123 34 438 1 167 500 40 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (13,57%) Kassebeholdning (-4,39%)
Resultat før skatt (4,71%)
Driftsresultat (14,04%)
Kontantstrøm fra drift (176,97%)
Sum egenkapital (11,99%)
Driftsinntekter (17,20%)
Bruttomargin (6,96%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Vedlikehold Industri Produkt AS 100,00% 6 4 50,00%
 
Slipeprodukter Norge AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   6 4 50,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Vedlikehold Industri Produkt AS 1 308 49,96% 6 1 302 49,85%
 
Slipeprodukter Norge AS 372 100,00% - 372 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 1 680 56,19% 6 1 674 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Vedlikehold Industri Produkt AS 1 308 6 1 302
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
6 -10,00% 1 307
 
  -30,00% 1 306
 
  -50,00% 1 305
 
  -70,00% 1 304
 
  -100,00% 1 302

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter4.3175.9796.5466.6776.3786.1676.5205.112
NEG -27,8 %NEG -8,7 %NEG -2,0 %POS 4,7 %POS 3,4 %NEG -5,4 %POS 27,5 % -
 
Bruttomargin2.0232.7153.0553.2683.0782.8892.8862.168
NEG -25,5 %NEG -11,1 %NEG -6,5 %POS 6,2 %POS 6,5 %POS 0,1 %POS 33,1 % -
 
EBITDA resultat2090384302401311430129
NEG -77,8 %NEG -76,6 %POS 27,2 %NEG -24,7 %POS 28,9 %NEG -27,7 %POS 233,3 % -
 
Driftsresultat676370295385274347-197
NEG -92,1 %NEG -79,5 %POS 25,4 %NEG -23,4 %POS 40,5 %NEG -21,0 %POS 276,1 % -
 
Kontantstrøm562161402294543011500
NEG -74,1 %POS 54,3 %NEG -38,9 %NEG -49,6 %POS 50,8 %POS 100,7 % - -
 
Kassebeholdning26619811725329714376148
POS 34,3 %POS 69,2 %NEG -53,8 %NEG -14,8 %POS 107,7 %POS 88,2 %NEG -48,6 % -
 
Sum egenkapital1.0351.015937655452174-22-277
POS 2,0 %POS 8,3 %POS 43,1 %POS 44,9 %POS 159,8 %POS 890,9 %POS 92,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld002113866549031.1361.354
- POS 100,0 %POS 45,3 %POS 41,0 %POS 27,6 %POS 20,5 %POS 16,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.