Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 84 740 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 45 781 11 959 27 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-104,26%)
Resultat før skatt (-104,26%)
Driftsresultat (-104,26%)
Kontantstrøm fra drift (-75,45%)
Kassebeholdning (-39,73%)
Sum egenkapital (-0,66%)
Driftsinntekter (-12,15%)
Bruttomargin (-12,15%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Velund AS 100,00% 43 -
 
TOTALT: Alle selskap   43 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Velund AS -1 -0,53% 43 -44 -30,14%
 
TOTALT: Alle selskap -1 -0,53% 43 -44 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Velund AS -1 43 -44
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
43 -10,00% -5
 
  -30,00% -14
 
  -50,00% -23
 
  -70,00% -31
 
  -100,00% -44

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012
Driftsinntekter9717877911.2750
POS 23,4 %NEG -0,5 %NEG -38,0 %POS 100% -
 
Bruttomargin9717877911.2750
POS 23,4 %NEG -0,5 %NEG -38,0 %POS 100% -
 
EBITDA resultat-12-2-18130-11
NEG -500,0 %POS 88,9 %NEG -113,8 %POS 1 281,8 % -
 
Driftsresultat-12-2-18130-11
NEG -500,0 %POS 88,9 %NEG -113,8 %POS 1 281,8 % -
 
Kontantstrøm610-981450
NEG -40,0 %POS 110,2 %NEG -167,6 % - -
 
Kassebeholdning94877713729
POS 8,0 %POS 13,0 %NEG -43,8 %POS 372,4 % -
 
Sum egenkapital113153019
NEG -92,3 %NEG -13,3 %NEG -50,0 %POS 57,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.