Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 9 384 038 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
91 600 851 096 287 342 5 116 000 3 038 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Venabu Fjellhotell AS 100,00% - -
 
Visit Lillehammer AS 1,34% 3 9 -66,67%
 
TOTALT: Alle selskap   - 0 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Venabu Fjellhotell AS 1 611 15,09% - 1 611 15,09%
 
Visit Lillehammer AS 1 834 37,08% 3 1 831 37,04%
 
TOTALT: Alle selskap 3 445 22,05% 3 3 442 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Venabu Fjellhotell AS 1 611 - 1 611
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 611
 
  -30,00% 1 611
 
  -50,00% 1 611
 
  -70,00% 1 611
 
  -100,00% 1 611

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter17.50615.41412.80010.26610.12910.84010.99612.361
POS 13,6 %POS 20,4 %POS 24,7 %POS 1,4 %NEG -6,6 %NEG -1,4 %NEG -11,0 % -
 
Bruttomargin14.54312.72910.7498.6638.2778.8998.98610.130
POS 14,3 %POS 18,4 %POS 24,1 %POS 4,7 %NEG -7,0 %NEG -1,0 %NEG -11,3 % -
 
EBITDA resultat1201.528956-662169-510-954436
NEG -92,1 %POS 59,8 %POS 244,4 %NEG -491,7 %POS 133,1 %POS 46,5 %NEG -318,8 % -
 
Driftsresultat-2111.165736-855-53-761-1.22014
NEG -118,1 %POS 58,3 %POS 186,1 %NEG -1 513,2 %POS 93,0 %POS 37,6 %NEG -8 814,3 % -
 
Kontantstrøm6151.058-20-232-2.439387610
NEG -41,9 %POS 5 390,0 %POS 91,4 %POS 90,5 %NEG -730,2 %POS 534,4 % - -
 
Kassebeholdning19517325356763066294
POS 12,7 %NEG -31,6 %POS 351,8 %NEG -26,3 %NEG -75,2 %POS 393,5 %NEG -34,0 % -
 
Sum egenkapital-770-552-1.621-2.225-1.002-2.599-1.449108
NEG -39,5 %POS 65,9 %POS 27,1 %NEG -122,1 %POS 61,4 %NEG -79,4 %NEG -1 441,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld6.0786.4006.7005.6804.7174.6664.7684.673
POS 5,0 %POS 4,5 %NEG -18,0 %NEG -20,4 %NEG -1,1 %POS 2,1 %NEG -2,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.