Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 548 514 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 716 178 65 836 1 766 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (281,05%) Kassebeholdning (-85,71%)
Resultat før skatt (366,71%)
Driftsresultat (281,05%)
Kontantstrøm fra drift (14 644,58%)
Sum egenkapital (21,34%)
Driftsinntekter (236,69%)
Bruttomargin (236,69%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Venus KS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Venus KS -58 326 -1 650,89% - -58 326 -1 650,89%
 
TOTALT: Alle selskap -58 326 -1 650,89% - -58 326 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Venus KS -58 326 - -58 326
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -58 326
 
  -30,00% -58 326
 
  -50,00% -58 326
 
  -70,00% -58 326
 
  -100,00% -58 326

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20142013201220112010200920082007
Driftsinntekter11100006.5492.4017.774
POS 100% - - - NEG -100,0 %POS 172,8 %NEG -69,1 % -
 
Bruttomargin11100006.5492.4017.774
POS 100% - - - NEG -100,0 %POS 172,8 %NEG -69,1 % -
 
EBITDA resultat100-12-10-10-103.3167156.140
POS 933,3 %NEG -20,0 % - - NEG -100,3 %POS 363,8 %NEG -88,4 % -
 
Driftsresultat100-12-10-10-103.3167156.140
POS 933,3 %NEG -20,0 % - - NEG -100,3 %POS 363,8 %NEG -88,4 % -
 
Kontantstrøm-37.22518.729-650-73321.79427.172-2.9970
NEG -298,8 %POS 2 981,4 %POS 11,3 %NEG -103,4 %NEG -19,8 %POS 1 006,6 % - -
 
Kassebeholdning965552.8706.2634.5511.252
POS 1 820,0 % - - NEG -99,8 %NEG -54,2 %POS 37,6 %POS 263,5 % -
 
Sum egenkapital-73.051-46.375-45.728-45.078-44.321-40.727-65.942-66.385
NEG -57,5 %NEG -1,4 %NEG -1,4 %NEG -1,7 %NEG -8,8 %POS 38,2 %POS 0,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld69.48458.20476.92875.98875.16188.661106.72996.779
NEG -19,4 %POS 24,3 %NEG -1,2 %NEG -1,1 %POS 15,2 %POS 16,9 %NEG -10,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.