Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 219 719 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 86 795 179 425 4 470 500 1 483 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (100%) EBITDA (-2 114,58%)
Sum egenkapital (430,13%) Resultat før skatt (-1 621,43%)
Driftsinntekter (676,47%) Driftsresultat (-1 634,69%)
Bruttomargin (676,47%) Kassebeholdning (-40,56%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ö Verket Moss AS 100,00% 887 48 1 747,92%
 
TOTALT: Alle selskap   887 48 1 747,92%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ö Verket Moss AS 2 481 27,11% 887 1 594 19,29%
 
TOTALT: Alle selskap 2 481 27,11% 887 1 594 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ö Verket Moss AS 2 481 887 1 594
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
887 -10,00% 2 392
 
  -30,00% 2 215
 
  -50,00% 2 038
 
  -70,00% 1 860
 
  -100,00% 1 594

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År
Driftsinntekter
 
Bruttomargin
 
EBITDA resultat
 
Driftsresultat
 
Kontantstrøm
 
Kassebeholdning
 
Sum egenkapital
 
Sum langsiktig gjeld
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.