Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 124 007 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 4 110 1 397 663 500 455 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Vestfjord Marine AS 100,00% 501 144 247,92%
 
Helligvær Sjømat AS 8,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   501 144 247,92%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Vestfjord Marine AS 142 9,21% 501 -359 -34,52%
 
Helligvær Sjømat AS 409 19,54% - 409 19,54%
 
TOTALT: Alle selskap 551 15,16% 501 50 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Vestfjord Marine AS 142 501 -359
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
501 -10,00% 92
 
  -30,00% -8
 
  -50,00% -109
 
  -70,00% -209
 
  -100,00% -359

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter000
- - -
 
Bruttomargin000
- - -
 
EBITDA resultat-23-15-1
NEG -53,3 %NEG -1 400,0 % -
 
Driftsresultat-23-15-1
NEG -53,3 %NEG -1 400,0 % -
 
Kontantstrøm-140950
NEG -247,4 % - -
 
Kassebeholdning22246
NEG -8,3 %POS 300,0 % -
 
Sum egenkapital1674459
POS 279,5 %NEG -25,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.