Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 093 138 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
177 200 168 288 13 151 734 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (3,07%) EBITDA (-98,97%)
Resultat før skatt (-9,97%)
Driftsresultat (-1,54%)
Kontantstrøm fra drift (-72,02%)
Kassebeholdning (-15,38%)
Sum egenkapital (-4,73%)
Bruttomargin (-3,44%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Vik Elektriske AS 100,00% 102 96 6,25%
 
TOTALT: Alle selskap   102 96 6,25%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Vik Elektriske AS 564 36,77% 102 462 32,26%
 
TOTALT: Alle selskap 564 36,77% 102 462 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Vik Elektriske AS 564 102 462
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
102 -10,00% 554
 
  -30,00% 533
 
  -50,00% 513
 
  -70,00% 493
 
  -100,00% 462

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter4.2904.6025.2403.4074.2314.3984.0314.745
NEG -6,8 %NEG -12,2 %POS 53,8 %NEG -19,5 %NEG -3,8 %POS 9,1 %NEG -15,0 % -
 
Bruttomargin2.8903.1863.0512.3982.5743.0442.7893.252
NEG -9,3 %POS 4,4 %POS 27,2 %NEG -6,8 %NEG -15,4 %POS 9,1 %NEG -14,2 % -
 
EBITDA resultat1391826120-66650-382196
NEG -99,7 %NEG -52,7 %POS 588,3 %POS 118,0 %NEG -1 432,0 %POS 113,1 %NEG -294,9 % -
 
Driftsresultat-17373808106-67934-391175
NEG -104,6 %NEG -53,8 %POS 662,3 %POS 115,6 %NEG -2 097,1 %POS 108,7 %NEG -323,4 % -
 
Kontantstrøm274206382-9122-479-830
POS 33,0 %NEG -46,1 %POS 4 344,4 %NEG -107,4 %POS 125,5 %NEG -477,1 % - -
 
Kassebeholdning93751251071751361
POS 24,0 %NEG -40,0 %POS 1 150,0 %NEG -85,9 %NEG -5,3 %NEG -44,9 %POS 13 500,0 % -
 
Sum egenkapital327389-87-802-804235-44582
NEG -15,9 %POS 547,1 %POS 89,2 %POS 0,2 %NEG -442,1 %POS 152,8 %NEG -642,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld5598141.0701.3371.3151.4421.5671.374
POS 31,3 %POS 23,9 %POS 20,0 %NEG -1,7 %POS 8,8 %POS 8,0 %NEG -14,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.