Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 721 753 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 97 068 52 685 6 572 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Vollan Borettslag 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Vollan Borettslag 5 017 34,79% - 5 017 34,79%
 
TOTALT: Alle selskap 5 017 34,79% - 5 017 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Vollan Borettslag 5 017 - 5 017
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 017
 
  -30,00% 5 017
 
  -50,00% 5 017
 
  -70,00% 5 017
 
  -100,00% 5 017

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter2.1722.0132.0071.9961.9901.9901.9901.857
POS 7,9 %POS 0,3 %POS 0,6 %POS 0,3 % - - POS 7,2 % -
 
Bruttomargin2.1722.0132.0071.9961.9901.9901.9901.857
POS 7,9 %POS 0,3 %POS 0,6 %POS 0,3 % - - POS 7,2 % -
 
EBITDA resultat4577638007393601.039935823
NEG -40,1 %NEG -4,6 %POS 8,3 %POS 105,3 %NEG -65,4 %POS 11,1 %POS 13,6 % -
 
Driftsresultat4337397827393601.039935823
NEG -41,4 %NEG -5,5 %POS 5,8 %POS 105,3 %NEG -65,4 %POS 11,1 %POS 13,6 % -
 
Kontantstrøm195504256-146736443680
NEG -61,3 %POS 96,9 %POS 1 928,6 %NEG -102,1 %POS 4,5 %POS 75,0 % - -
 
Kassebeholdning9343734101.1221.6271.4241.2311.275
POS 150,4 %NEG -9,0 %NEG -63,5 %NEG -31,0 %POS 14,3 %POS 15,7 %NEG -3,5 % -
 
Sum egenkapital3.3653.1472.7112.2591.8691.8531.176825
POS 6,9 %POS 16,1 %POS 20,0 %POS 20,9 %POS 0,9 %POS 57,6 %POS 42,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld10.73010.36410.90611.41011.88012.34912.80013.212
NEG -3,5 %POS 5,0 %POS 4,4 %POS 4,0 %POS 3,8 %POS 3,5 %POS 3,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.